Rental of professional
AC/DC loadbanks

and measuring equipment

AC Loadbanks

for Data Center, generators
and UPS equipment testing

Automatic

DC loadbanks

Data Center Air Quality Testing,

Professional Server room and Infrastructure cleaning

Professional equipment

Measuring and installation tools

In our rental shop you may find specialized measuring equipment, customized electrical tools and AC/DC loadbanks. Additionally, we  provide our own transportation and offer tests and installations audits conducted by professional authorised servicing teams.

Analysis of installations

in terms of norms and guidelines issued by ANSI/TIA-942 
and Uptime Institute

Conducting comprehensive

Data Centre tests

The examination of generator trends is one of the tools used to detect any possible problems, which could threaten system availability. Such tests make back up power systems operate more effectively and efficiently.

Resisitive-Reactive
Containerised Loadbanks

LoadBanks guarantees
professional transportation

around the world

RENTAL OF PROFESSIONALMEASURING EQUIPMENT

Generate savings of systems and infrastructure that is crucial for operations:

TANGIBLE RESULTS AND BENEFITS

After load tests and recommendations, for systems and electromagnetic installations

Average savings after the implementation of provided recommendations
Avoidance of up to 90% errors, breakdowns and additional costs
Basing on the tests carried out it was possible to detect defects impossible to verify in no-load conditions
Increase of the potential level of safety as well as system and installation stability

CONTACT US TODAY!

In its scope of services, LoadBanks guarantees professional transportation, delivery and assembly of the rented equipment

Logo Loadbanks

ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3
02-495 Warszawa
NIP: 5223130914
REGON: 380740685

Have a question?

Contact us!

Skip to contact

SATISFIED CUSTOMERS

Dozens of delivered and implemented solutions which increase the efficiency and economy of electric systems and installations

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.