Wynajem profesjonalnych

stacji obciążeń

oraz urządzeń pomiarowych

 

Stacje obciążeń
dla prądu zmiennego,

do testów Data Centre, agregatów 
prądotwórczych oraz urządzeń UPS

Automatyczne stacje obciążeń

dla prądu stałego

 

Badanie jakości powietrza
w obiektach Datacenter,

profesjonalne czyszczenie infrastruktury serwerowni

Profesjonalne narzędzia

pomiarowe oraz instalacyjne

W wypożyczalni dostępne są specjalistyczne urządzenia pomiarowe,
nietypowe elektronarzędzia oraz stacje obciążeń AC/DC. 

Analizy poprawności wykonywania instalacji

względem wytycznych ANSI/TIA-942
i norm Uptime Institute

Przeprowadzanie kompleksowych 

testów Data Center

Badanie danych trendów akumulatora jest jednym z narzędzi używanych do wykrywania ewentualnych problemów, które mogły by zagrozić dyspozycyjności systemu. Takie testy sprawiają, że zapasowe systemy zasilania naszych klientów działają wydajniej i skutecznej.

Kontenerowe Opory 
Rezystancyjno-Reaktancyjne

W ramach usług Loadbanks
zapewnia profesjonalny transport 

na terenie całego świata

Wynajem profesjonalnych urządzeń pomiarowych

Generuj oszczędności systemów i infrastruktury kluczowej dla funkcjonowania:

Konkretne efekty i korzyści

Po testach obciążeniowych i rekomendacji dla systemów i instalacji elektromagnetycznych

Średnie oszczędności po wprowadzeniu dostarczonych zaleceń
Uniknięcie nawet do 90% błędów, awarii i kosztów dodatkowych
Z przeprowadzonych testów pozwoliło wykryć usterki niemożliwe do zweryfikowania bez obciążenia
Zwiększenie potencjalnego poziomu bezpieczeństwa oraz stabilności systemów i instalacji

Aktualności

Zobacz wszystkie

Skontaktuj się z nami już dziś

W ramach usług, LoadBanks zapewnia profesjonalny transport, dostawę i montaż wynajmowanego sprzętu

Logo Loadbanks

ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3
02-495 Warszawa
NIP: 5223130914
REGON: 380740685

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Przejdź do kontaktu

Zadowoleni Klienci

Dziesiątki dostarczonych i wdrożonych rozwiązań zwiększających wydajność oraz oszczędność systemów i instalacji elektrycznych

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.