Rackowe stacje obciążeń BCA-Rack-6,6/230 (6x1,1kW)

Rackowe stacje obciążeń BCA-Rack-6,6/230 (6x1,1kW) dla Centrów Przetwarzania Danych (Data Center)

Pierwsze modele flagowe stacji obciążeń BCA-Rack-6,6/230 dostarcza taniego rozwiązania dla symulacji pracy serwera i temperaturowych testów HVAC w pomieszczeniach Data Centers i innych dedykowanych instalacji. Podczas obciążenia można wykonać testy działania zarówno całości instalacji energetycznej w obiekcie, jak i części klimatyzacyjnej.


19” rackowe modułyObciążnica BCA-Rack-6,6 / 230 to:

 • obciążenie 6,66kW
 • prosta obsługa
 • przednie podłączenia kabli
 • dodatkowe zabezpieczenia
 • niski koszt
 • wysokość 4HU
 • kroki obciążeniowe 6x1,1kW

Modele stacji BCA-Rack-6,6/230 zaprojektowano do przeprowadzania bezpiecznych testów obciążeń całości systemów DataCenter wraz z generatorami prądu, systemami UPS oraz instalacjami wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi (HVAC). Urządzenia te są gwarancją wysokiej jakości i wydajności kosztów przy utrzymywaniu mocy rezerwowej.

Posiadamy dostępne urządzenia w ilości pozwalającej na przetestowanie instalacji o łącznej mocy 2,4MW.

Poniżej przedstawiamy obszerną listę naszych stacji obciążeń. W celu uzyskaniu ceny za wynajem, ceny transportu jak i usług dodatkowych prosimy o kontakt do naszego zespołu pod numerem telefonu +48 516 182 866, kontakt pod adresem office@loadbanks.pl lub użycie naszych formularzy Zapytanie ofertowe lub Formularz kontaktowy .

Poniżej przedstawiamy zdjęcia urządzenia w kamerze termowizyjnej podczas pracy. Jak widać ciepłe powietrze wyrzucane jest z tyłu urządzenia.

Obciążnice mogą kończyć się dowolnym gniazdem do podłączenia na obiekcie. W związku z faktem, że obciążnica posiada trzy podłączenia każda sztuka może być jednofazowa lub trzy fazowa (każdy sekcja na oddzielnej fazie).

 

Dodatkowe opcje dostaw i instalacji:

 • Oferujemy w standardzie usługi zawierające: przygotowanie urządzeń i akcesoriów do transportu, dostawę, instalacje, demontaż , przygotowanie urządzeń do zwrotu
 • W opcji można ograniczyć usługi BCA Group Ltd do "dostawy wyłącznie", taka możliwość istnieje jeśli klient zadeklarował wykonanie podłączenia jak i testów samodzielnie. 
 • BCA Group Ltd jest w stanie zapewnić operatorów stacji obciążeń z dowolnymi wymaganymi certyfikatami.

Dodatkowe usług wspierające:

 • Dostawy z dedykowanym usługą dźwigu
 • Wizja lokalna miejsca testów i przygotowanie rysunków montażowych
 • Przygotowanie analiz ryzyka (Risk Assesment)
 • Przygotowanie metodologii wykonanie testów (Method statements )
 • Pełne zarządzanie projektem 
 • Wsparcie usług transportowych: pozwolenia na przejazd, projekty zajęcia pasa ruchu, wszelkie formalne pozwolenia na wykonanie prac
 • 24-godzinne wsparcie podczas realizacji prac
 • Dedykowane transporty przy udziale dedykowanego transportu BCA Group LTD
 • Wynajem kierowców do wykonania dostawy samochodem klienta

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt do naszego zespołu pod numerem telefonu +48 516 182 866 lub kontakt pod adresem office@loadbanks.pl .

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.