Rackowe stacje obciążeń Rack-4/230 (4x1kW)

Rackowe stacje obciążeń Rack-4/230 (4x1kW) dla Centrów Przetwarzania Danych (Data Center)

rack mounted loadbanks 4kW

Kolejny model obciążnicy RACK 4/230 przeznaczony do przeprowadzania bezpiecznych testów obciążeniowych wszystkich systemów Data Center takich jak generatory prądotwórcze, systemy UPS, instalacje wentylacji i klimatyzacji (HVAC). Urządzenia te są gwarancją wysokiej jakości i wydajności kosztów przy utrzymywaniu mocy rezerwowej.

Obciążnice tego typu zapewniają tanie, 19" rozwiązanie pozwalające symulować pracę serwerów oraz wpływ wytwarzanego przez nie ciepła na system chłodzenia Data Center jak również wpływu na inne, dedykowane instalacje. Model ten stanowi uzupełnienie flagowego modelu Rack-6/230. Obciążnica Rack-4/230 składa się z 2 pojedynczych kanałów obciążenia 2KW, każdy z nich jest ustawiany w 2 etapach x 1kW. Ta elastyczność umożliwia podłączanie zarówno zasilania jedno jak i trój fazowego.

W przypadku chęci wynajęcia obciążnic, istnieje możliwość doboru szeregu opcji akcesoriów niezbędnych do integracji z instalacją docelową. Obciążnice są przygotowane do przyłączenia do docelowego systemu zasilania poprzez 3 i 5 bolcowe wtyki lub poprzez typowe dla zasialania urządzeń Data Center wtyki C19 czy C13. Dodatkowo dostępne są panele dystrybucji energii dla uzyskania efektywnego obciążenia elektrycznego.

W celu uzyskaniu ceny za wynajem, ceny transportu jak i usług dodatkowych prosimy o kontakt do naszego zespołu pod numerem telefonu +48 516 182 866, kontakt pod adresem office@loadbanks.pl lub użycie naszych formularzy Zapytanie ofertowe lub Formularz kontaktowy .

Dodatkowe opcje dostaw i instalacji:

  • W standardzie nasze usługi zawierają: przygotowanie urządzeń i akcesoriów do transportu, dostawę
  • Dodatkowo możemy zapewnić: wizja lokalna miejsca testów i przygotowanie rysunków montażowych, instalacje, demontaż, podłączenie, przeprowadzenie testów obciążeniowych przez wykwalifikowanych pracowników

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt do naszego zespołu pod numerem telefonu +48 516 182 866 lub kontakt pod adresem office@loadbanks.pl .

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.