Datacloud Europe 2017 w Monaco

W dniach 7 i 8 czerwca 2017 gościliśmy na międzynarodowej konferencji DataCloud w Monaco.

Datacloud Europe to wiodące spotkanie biznesowe dla branży Data Center jak i liderów branży Cloud. W ciągu ostatnich 13 lat Datacentres Europe rozwinęła się jako rozpoznawalna marka. Oferuje swoje usługi liderom w dziedzinie energii, rynków i technologii, a także odgrywa kluczową rolę jako międzynarodowa sieć współpracy dając możliwość nawiązania starych i nowych kontaktów.

Dzięki atrakcyjnym programom obejmującym wyzwania w zakresie chmury i infrastruktury przyciąga inwestorów, finansistów, liderów biznesu i klientów, którzy korzystają z tego dorocznego spotkania w oszałamiającym otoczeniu Monte Carlo.

Podczas eventu zapoznaliśmy się z wieloma nowymi rozwiązaniami jak i nawiązaliśmy nowe kontakty biznesowe które niedługo powinny przełożyć się na nowe zlecenia.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://www.datacloudcongress.com/

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.