Już w ofercie obciążenia reaktancyjne oraz rezystancyjno-reaktancyjne o współczynniku mocy od 0,8 do 0,99.

Dzięki partnerstwu ze światowym liderem w dziedzinie obciążnic i jako akredytowany partner firmy Crestchic nasza oferta została rozszerzona o obciążnice rezystancyjno-reaktancyjne i moduły  reaktancyjne. Obecnie możemy oferować w formie dostawy lub wynajmu rozwiązania projektowane i wykonane na zamówienie zarówno w zakresie obciążeń czysto rezystancyjnych jak i reaktancyjnych oraz rezystancyjno-reaktancyjnych. Już w pierwszych miesiącach od wprowadzenia nowej rodziny produktów zostały one docenione przez naszych klientów.

Zakres oferowanych przez nas mocy w zakresie dostaw i wynajmu obejmuje obciążenia od kilkudziesięciu kVAr do kilkunastu MVAr. Z naszymi urządzeniach możemy dostarczyć środowisko testowe zapewniając obciążenia charakteryzujące się współczynnikiem mocy od 0,8 do 0,99.

Dlaczego używać innych charakterystyk obciążenia?

Konieczność testowania systemów zasilania a nie tylko poszczególnych komponentów jest rzeczą bezdyskusyjną. Choć wiele norm opisujących metody testowe ogranicza się do testów z obciążeniem rezystancyjnym co oczywiście ma swoje uzasadnienie to jednak nie odzwierciedla w pełni rzeczywistych warunków eksploatacji. Szczególnie dotyczy to zasilania z agregatów prądotwórczych. O tyle o ile test przy pomocy obciążnicy rezystancyjnej pozwala nam określić moc silnika i zdolność układów regulacji mocy to nie daje nam w zasadzie żadnej informacji o faktycznym zachowaniu układu zasilania w czasie zaniku zasilani. Należy przy tym pamiętać że każdy budynek jest niczym ewoluujący organizm. Zapotrzebowanie na energię nie tylko zmienia się w czasie co do wielkości lecz zmienia się też charakter. Pojawiają się impulsowe zapotrzebowania indukcyjne i pojemnościowe. Niektóre się kompensują inne nie. Stąd też ważne jest aby sprawdzić jak nasze źródło zasilania zareaguje na zmiany rodzaju mocy. Do tego właśnie służą moduły reaktancyjne lub rezystancyjno-reaktancyjne, które możemy włączać do układu wraz z obciążnicami rezystancyjnymi.

 Zapraszamy do skorzystamy z nasze oferty wynajmu jak i dostawy urządzeń.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.