Nowe materiały w sekcji filmy

Uzupełniono nowe filmy ukazujące sposób działnia dużych jednostek stacji obciążeń HAC415-600 oraz HAC415-330.

Filmy wykonano podczas testów automatyki rozdzielni elektrycznej w DataCenter w Warszawie.

Modele stacji HAC to przenośne urządzenia dużej mocy, przeznaczone do testów terenowych agregatów prądotwórczych i systemów UPS.

Zakres napięcia: 208V, 380V - 690V, 50/60Hz
Zakres mocy: od 30KW do 2400KW

Modele tego typu:

  • wyposażone zostały w iHHC - inteligentny ręczny panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem oraz w możliwość równoległego sterowania wieloma stacjami za pomocą jednego panelu;
  • są kompaktowe;
  • posiadają bardzo wytrzymałe kółka obrotowe lub płozy do transportu;
  • bezpieczne złącze kablowe z zaciskiem obrotowym, umożliwiającym jego szybkie podłączenie;
  • są dostosowane do załadunku na przyczepy transportowe;
  • mająmożliwość konfiguracji gwiazdy i trójkąta ( Star/ Delta);
  • są dostępne także dla innych wartości napięcia roboczego i częstotliwości.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.