Podsumowujemy gorący okres wakacyjny.

Wbrew panującej opinii, że okres urlopowo-wakacyjny obniża aktywność na rynku, to dzięki naszym Klientom mieliśmy pełne ręce roboty. Udało nam się zrealizować kilka projektów zarówno w kraju jak i za granicą. Nasze rackowe stacje obciążeń kilkukrotnie wyjeżdżały do Niemiec czy do Austrii, by pomóc w projektach takich firm jak Rittal czy Schneider. Zrealizowaliśmy również kolejny wynajem do jednej z naszych stoczni.

Poza wynajmem, zajęliśmy się także powiększeniem naszej floty o kolejne kilkadziesiąt urządzeń, aby móc sprostać kolejnym wyzwaniom.

Udało nam się także pozyskać nowe zlecenia na nadchodzącą jesień, o których więcej powiemy już wkrótce.

Tymczasem mamy nadzieję, że udało się Państwu odpocząć podczas urlopów i naładować baterie przed realizacją kolejnych planów biznesowych.

W naszej firmie wszyscy wypoczęci wróciliśmy już do pracy, a poniżej przesyłamy jeszcze odrobinę wakacyjnego słońca i beztroski.

      

Galeria

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.