Analizator i tester sieci Gigabit Ethernet 2x RJ-45/SFP (DADI GEA-8130A GL)

GEA-8130A GL jest wielozadaniowym testerem i analizatorem sieci ETHERNET wyposażonym w dwa porty RJ-45 10/100/1000M i dwa optyczne porty SFP 100/1000M. Pozwala na sprawne wdrażanie, utrzymanie i rozwiązywanie problemów w sieciach GIGABIT ETHERNET za pomocą zestawu zaawansowanych testów i funkcji wspomagających wykrywanie problemów występujących na wszystkich warstwach sieci. Urządzenie może pracować samodzielnie - emulując zakończenie sieciowe, pośrednicząc w ruchu miedzy dwoma urządzeniami albo współpracując z innymi tego typu urządzeniami lub specjalizowanym zakończeniem sieciowym w trybie testów end-to-end i loopback.

Analizator wykonuje testy weryfikacyjne infrastruktury sieciowej według standardu RFC 2544 (throughput, latency, frame loss rate, back-to-back) a także testy BER i IPDV (IP Packet Delay Variation). Może być również użyty do wygenerowania testowego ruchu w warstwach L1 do L4 z uwzględnieniem zagnieżdżonych VLANów (QinQ) i znaczników MPLS. Bogaty zestaw filtrów wejściowych pozwala w łatwy sposób wyseparować pożądany do badania ruch. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w zestaw testów okablowania umożliwiający pomiar długości, sprawdzenie mapy połączeń. Kolorowy, dotykowy wyświetlacz wysokiej rozdzielczości i graficzny interfejs użytkownika a także bogaty zestaw opcji to niewątpliwie dodatkowe atuty tego urządzenia. 

Właściwości
 • Interfejsy testowe - 2x10/100/1000BASE-T RJ-45, 2x10/100/1000BASE-X SFP

Konfiguracja sieci

 • Adres IP - statyczny i z DHCP
 • VLAN - Obsługa zagnieżdżonych VLANów w warstwie 2 - C-VLAN, S-VLAN (QINQ)
 • MPLS Obsługa zagnieżdżonych znaczników MPLS w warstwie 3 (MPLS Label #1 ~ 3)

Testy wydajnościowe

 • Test RFC2544 - przepustowość, opóźnienie, utracone ramki, test wydajności bufora (back-to-back)
 • Testy ruchu - generowanie i przechwytywanie ruchu z detekcja błędów, pomiar IPDV i SDT, filtry
 • Loopback w warstwach L1-L4
 • Zdalna współpraca dla testów RFC 2544 i Y.1564
 • High Speed Ping konfigurowalny test PING o prędkości do 1000 Mb
 • Narzędzia sieciowe ping, traceroute, przeglądarka www

Analiza sieci

 • Netscan skan i identyfikacja urządzeń sieciowych i usług

Testy okablowania

 • Długość kabla - pomiar długości par w skrętce, 1-100m z możliwością kalibracji
 • Mapa połączeń - kolejność par, błędy połączenia
 • Port Blink - sygnalizacja portu na switchu w celu odnalezienia podłączonego kabla

Podstawowe funkcje

 • Zarządzanie danymi - Kopiowanie, kasowanie danych testowych (parametrów testowych, wyników testów)
 • Zrzut ekranu - Zrzut ekranu do pliku PDF
 • Wymiary - 210×110×60mm
 • Ciężar - 1kg
 • Wyświetlacz Kolorowy - 4.3" LCD 480×272
 • Interfejs użytkownika - Ekran dotykowy z rysikiem
 • Interfejsy systemowe - USB, RJ-45, zasilanie
 • Przechowywanie danych - 2G SD Card
 • Protokół  - DIX, 802.3SNAP
 • Bateria - Li-ion
 • Czas pracy na baterii >7 godzin
 • Temperatura pracy -10°C~+50°C
 • Wilgotność pracy 10%~90%
 • Producent DADI

 

Informacje na temat ceny wypozyczenia znajdują się w cenniku wynajmu mierników.

 

Galeria

Załączniki

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.