Analizator okablowania DTX-1800

Tester serii DTX jest najnowszym produktem firmy Fluke Networks, a jednocześnie najnowocześniejszym testerem okablowania strukturalnego. Wychodzi on naprzeciw oczekiwaniom i przyszłym wymaganiom standaryzacyjnym stawianym konwergentnym sieciom teleinformatycznym. Jest jedynym testerem, który dzięki swoim właściwościom stanowi otwartą platformę dla przyszłych struktur sieciowych mających za zadanie łączyć w jednym kablu wszystkie usługi od tradycyjnej łączności telefonicznej, transmisji danych po usługi szerokopasmowe z telewizją łącznie. Tester serii DTX jest przystosowany do weryfikacji okablowania skrętkowego w paśmie do 862 MHz z uwzględnieniem przyszłych opracowań dotyczących np. 10 GigaBit Ethernet, usług szerokopasmowych, sygnałów video. Dodatkowo jest również wyposażony w komplet przystawek zapewniających właściwy styk z okablowaniem 75 Ohm (50 Ohm) i odpowiednim złączem typu F dla usług CATV i CCTV co znacznie rozszerza jego zastosowanie. DTX jest obecnie pierwszym testerem na rynku, który spełnił wymagania dla testerów okablowania strukturalnego IV poziomu dokładności.

Właściwości
 • typ kabli: UTP, FTP, ScTP, STP, koncentryczne (złącze F), światłowody wielomodowe i jednomodowe (przy zastosowaniu opcjonalnych modułów)
 • standardy: TIA kategoria 5, 5E, 6, 7..., ISO/IEC klasa C, D, E, F...,CATV, CCTV...
 • dostępne testy (wszystkie testy związane z parametrami fizycznymi toru transmisyjnego)
 • wszystkie pomiary parametrów mechanicznych (tj. mapa połączeń Wire Map, rezystancja w pętli Resistance, długość toru Length, itp.)
 • pomiary związane z parametrami propagacyjnymi (tj. opóźnienie w torze – Propagation Delay, różnice opóźnień Delay Skew, itp.)
 • pomiary związane z kompatybilnością elektromagnetyczna (tj. współczynnik przesłuchu zbliżnego NEXT oraz zdalnego ELFEXT, współczynnik ACR, itp.)
 • pasmo pracy (MHz): 350
 • czas pomiaru AUTOTEST kat.6 [s]: 350
 • poziom dokładności wg IEC 619351 Ed.2: IV
 • zaawansowana diagnostyka TDX / TDR
 • pomiar przesłuchu z sieci zakłócających
 • biblioteka kabli wg producentów kabli
 • uruchamianie funkcji AUTOTEST z j. zdalnej
 • złącza: USB, RS232
 • wymiary: 21.6 x 11.2 x 6 cm (jednostka główna/zdalna)
 • zasilanie: akumulatory litowojonowe, 7.4V, 4000mAh
 • pamięć wewn. pomiarów (kat.6 w formie graficznej/tekstowej): 250
 • pamięć zewn. pomiarów (kat. 6 w formie graficznej/tekstowej): 600 (pamięć 32Mb)
 • certyfikacja/weryfikacja: TIA, ISO/IEC, 10Gb/s Ethernet
Funkcje dodatkowe
 • pomiar certyfikacyjny dla kat. 6 typu Autotest w 10 s
 • moduły optyczne montowane jako interfejs równoległy do miedzianego (nie ma konieczności demontowania adapterów optycznych aby mierzyć okablowanie miedziane)
 • rozpoznawanie i pomiar innych sygnałów zakłócających wyidukowanych z innych źródeł, np. sieci zasilające, urządzenia wykorzystujące transmisje radiową, silniki elektryczne itp.
 • unikalna funkcja Fault Info umożliwiająca identyfikację i lokalizację uszkodzenia
 • funkcje reflektrometryczne TDX i TDR (tylko w miernikach firmy Fluke Networks) pozwalające używać testera jak reflektometru dla okablowania miedzianego

 

Informacje na temat ceny wypozyczenia znajdują się w cenniku wynajmu mierników.

 

Galeria

Załączniki

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.