ATS - Automatic Transfer Switch Dwa tory zasilania

ATS - Automatic Transfer Switch 

Dwa tory zasilania

 Układ automatycznego przełączania zasilania jest układem dedykowanym do zapewnienia ciągłości zasilania odbiorców energii elektrycznej niskiego napięcia. Przeprowadza się to poprzez samoczynne załączanie rezerwowego zasilania podczas przerwy/awarii zasilania podstawowego. Zasilaniem podstawowym jest zawsze sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia. Zasilaniem rezerwowym może być inna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia, transformator, agregat prądotwórczy, UPSy, itp.

ATS

Zasilanie: Wtyczka 400V 32A lub wtyczka C20

 • 400V
 • 3x230 V
 • Max Prąd 63A
 • Częstotliwość 50 Hz

Wyjście zasilania:

 • 2x Gniazdo C19 L1
 • 2x Gniazdo C19 L2
 • 2x Gniazdo C19 L3

Wymiary:

 • 5U wysokość
 • Szerokość 19”

 

W celu uzyskaniu ceny za wynajem, ceny transportu jak i usług dodatkowych prosimy o kontakt do naszego zespołu pod numerem telefonu +48 516 182 866, kontakt pod adresem office@loadbanks.pl lub użycie naszych formularzy Zapytanie ofertowe lub Formularz kontaktowy .

Dodatkowe opcje dostaw i instalacji:

 • W standardzie nasze usługi zawierają: przygotowanie urządzeń i akcesoriów do transportu, dostawę/odbiór obciążnic.
 • Dodatkowo możemy zapewnić: wizję lokalną miejsca testów i przygotowanie rysunków montażowych, instalacje, demontaż, podłączenie, przeprowadzenie testów obciążeniowych przez wykwalifikowanych pracowników.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt do naszego zespołu pod numerem telefonu +48 516 182 866 lub kontakt pod adresem office@loadbanks.pl .

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.