Przemysł stoczniowy

Przemysł stoczniowy

Bardzo ważnym elementem każdego nowego lub remontowanego statku są generatory prądotwórcze małej mocy stanowiące awaryjne źródło energii elektrycznej dla wszystkich odbiorników których jednoczesna praca jest wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa statku w czasie awarii.

Czas pracy awaryjnego źródła energii elektrycznej zależny jest od typu i wielkości statku i tak na przykład dla nieograniczonego rejonu pływania powinien wynosić:

  • Statki pasażerskie - 36 godzin.
  • Statki towarowe o pojemności brutto 300 RT i większej - 18 godzin.
  • Statki towarowe o pojemności brutto mniejszej od 300 RT - 6 godzin

Jak każde pojedyncze urządzenie stanowiące element całości infrastruktury zapewniającej bezpieczną i bezawaryjną pracę każdego statku wymaga ono przetestowania, wykonanie prób obciążeniowych zapewni nas że generator prądotwórczy spełnia deklarację producenta dotyczącą swoich parametrów, został prawidłowo zamontowany, podłączone i działa oraz najważniejsze że jest właściwie dobrany i nie będzie stanowiło pojedynczego punktu awarii dla bezpiecznej eksploatacji statku.

Do tych celów pragniemy Państwu zaoferować bezkonkurencyjny wybór rezystancyjnych oraz rezystancyjno/reaktancyjnych obciążnic oraz transformatorów.

W naszej ofercie znajduje się cała gama obciążnic w obudowie z wymuszonym obiegiem powietrza oraz układami sterowania – od prostych, krokowych przełączników po mocno rozbudowane i dające duże możliwości precyzyjnego sterowania oraz zapisywania danych generowanych podczas testów, które można odczytywać na komputerach czy urządzeniach mobilnych.

Zobacz nasze usługi, które mogą Cię zainteresować:

  1. Usługi - pełna oferta

Zobacz inne branże

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.