Mobilna rozdzielnia 9x 32A 400v

Mobilna rozdzielnia 9x 32A 400v - LB-MB-SWITCH

Rozdzielnica zmontowana na bazie profesjonalnej obudowy typu flight case rack o wysokości 16U. Zaprojektowana do zasilania obciążnic, wszędzie tam gdzie dedykowane zasilanie dla serwerowni jest nie dostępne lub go nie ma. Wyposażona w 9 gniazd 32A na osobnych wyłącznikach nadprądowych obniżają awaryjność zasilania w przypadku sytuacji zagrożenia porażeniem (w razie usterki wyłączeniu ulega tylko jeden obwód rozdzielnicy). Rozdzielnia wyposażona w analizator parametrów sieci pozwalający na monitorowanie najważniejszych parametrów podczas testów (prąd, napięcie, moc, energia). Dodatkowo rozdzielnia została wyposażona w przycisk awaryjny STOP – który natychmiastowo odłącza zasilanie

W celu uzyskaniu ceny za wynajem, ceny transportu jak i usług dodatkowych prosimy o kontakt do naszego zespołu pod numerem telefonu +48 516 182 866, kontakt pod adresem office@loadbanks.pl lub użycie naszych formularzy Zapytanie ofertowe lub Formularz kontaktowy .

Model

LB-MB-SWITCH

Typ złącza wyjście

9x 32A 400V 5p

Typ złącza wejście

5x POWERLOCK 400A

Maksymalne znamionowe napięcie pracy

AC 400 V

Znamionowy prąd ciągły  

250 A

Wymiary:

Wysokość z kołami 710mm, bez kół 700mm, szerokość 540mm, głębokość z pokrywami 700mm, bez pokryw 460mm.

Waga

30kg

 Stopień ochrony

Analizator parametrów sieci

 Ip44

prąd, napięcie, moc, energia

Dodatkowe opcje dostaw i instalacji:

  • W standardzie nasze usługi zawierają: przygotowanie urządzeń i akcesoriów do transportu, dostawę
  • Dodatkowo możemy zapewnić: wizja lokalna miejsca testów i przygotowanie rysunków montażowych, instalacje, demontaż, podłączenie, przeprowadzenie testów obciążeniowych przez wykwalifikowanych pracowników

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt do naszego zespołu pod numerem telefonu +48 516 182 866 lub kontakt pod adresem office@loadbanks.pl .

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.