About us

LoadBanks means...

Our aim is to rent professional devices and providing solutions for load tests and analyses, thus to increase the efficiency and economy of electric systems and installations, including power supply systems.

At the moment, we are proud to have the biggest renting base of load banks dedicated for Data Centers in Europe with a total capacity of 3,2MW.

From few years we have a pleasure to cooperate with the Crestchic Loadbanks Ltd. within sales, service and rental of direct (DC) and alternating current (AC) load banks.

The main sectors of application of dedicated LoadBanks solutions are: facility management, energetics, maritime and shipbuilding industry as well as Data Centers in Poland, Europe and in the world.

LoadBanks is perfect
for wherever:
  • Exists a risk of power failure, which threatens productivity and safety
  • Daily operation costs matter and are central for the company’s competitiveness on the market
  • Savings leading to an increase in profitability of the business are looked for.

Why to rent with us? The devices we offer are rarely immediately available, while purchasing them requires a disbursement of large financial resources. Our offer includes professional resistance load banks for direct (DC) and alternating (AC) currents as well as resistive-reactive load banks for the direct current (DC).

In addition, we offer rental services with the possibility of taking measurements for the verification of the correctness of the execution of energy installations, the functioning of UPS devices, power generation stations and entire Data Processing Centers.

Additional supportservices

Long experience and a team of specialists, technicians and certified experts

  • On-site verification of the test site and preparation of assembling schemes,
  • Preparation of Risk Assessment analyses,
  • Preparation of Method statements,
  • Complete project management,
  • 24-hour support during the work,
  • Dedicated LoadBanks

CONTACT US TODAY!

In its scope of services, LoadBanks guarantees professional transportation, delivery and assembly of the rented equipment

Logo Loadbanks

ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3
02-495 Warszawa
NIP: 5223130914
REGON: 380740685

Have a question?

Contact us!

Skip to contact
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.