Rackowe stacje obciążeń Rack-20/400 (2x10kW)

Rackowe stacje obciążeń Rack-20/400 (2x10kW) dla Centrów Przetwarzania Danych (Data Center)

Model  Rack-20/400  zaprojektowano do przeprowadzania bezpiecznych testów obciążeń całości systemów DataCenter wraz z generatorami prądu, systemami UPS oraz instalacjami wentylacji i klimatyzacji (HVAC). 

Rack mounted Load banks 6kW

Główne zalety:

  • 19” rackowe moduły
  • obciążenie 20kW
  • prosta obsługa
  • tylne podłączenia kabli
  • dodatkowe zabezpieczenia
  • niski koszt
  • wysokość 12HU
  • kroki obciążeniowe 2x10kW

Urządzenie Rack-20/400 dostarcza taniego 19”rozwiązania dla symulacji pracy serwera i temperaturowych testów HVAC w pomieszczeniach Data Centers i innych dedykowanych instalacji. Obciażenie jest kolejnym autorskim produktem LoadbanksUrządzenie ze względu na zastosowanie wydajnego wentylatora zapewnia dwa razy lepszy przepływ powietrza od standardowej nagrzewnicy budowlanej.

W celu uzyskaniu ceny za wynajem, ceny transportu jak i usług dodatkowych prosimy o kontakt do naszego zespołu pod numerem telefonu +48 516 182 866, kontakt pod adresem office@loadbanks.pl lub użycie naszych formularzy Zapytanie ofertowe lub Formularz kontaktowy .

Model

RACK 20/400

Maksymalne napięcie

400 V, trzy fazowa 50/60 hz

Wartość obciążenia

Nominalna: 20kW (2 x 10000W, 28,8A 230V), (±5%)  

Sterowanie

2 oddzielne obciążenia o mocy 10000 W i napięciu 400V. Każde obciążenie ustawiane w 1 krokach po 10000W

Ustawianie

2 x 10000W, ustawiane z panelu czołowego

Połączenia

1 x 32A 5P z tyłu urządzenia

Chłodzenie

1 wiatrak z poziomym obiegiem powietrza, zasilane z obciążanego źródła. Zaciąganie chłodnego powietrza od czoła, wyrzut ciepła na tył

Przepływ powietrza

1 x 2800 m3/h rzeczywisty, 4000m3/h nominalny

Typ obciążenia

Rezystancyjne, montowane na karcie kompozytowej

Konstrukcja

Obciążnice: Aluminium/Stal, panel czołowy malowany proszkowo. Zamknięta, z kratą wentylacyjną z tyłu.

Temperatura pracy

0-55°C

Temperatura przechowywania

0-50°C

Przemieszczanie

Obciążnica: uchwyty na płycie czołowej


Dodatkowe opcje dostaw i instalacji:

  • W standardzie nasze usługi zawierają: przygotowanie urządzeń i akcesoriów do transportu, dostawę/odbiór obciążnic.
  • Dodatkowo możemy zapewnić: wizję lokalną miejsca testów i przygotowanie rysunków montażowych, instalacje, demontaż, podłączenie, przeprowadzenie testów obciążeniowych przez wykwalifikowanych pracowników.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt do naszego zespołu pod numerem telefonu +48 516 182 866 lub kontakt pod adresem office@loadbanks.pl .

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.