Analizy CFD (Computational Fluid Dynamics)

Odpowiedzią na rozwój technologii informatycznych jest zwiększone zapotrzebowanie na coraz większe moce obliczeniowe Data Center przy zachowaniu jak najmniejszych powierzchni użytkowych. Wiąże się to z zastosowaniem serwerów o wysokiej wydajności i gęstości urządzeń komputerowych, które będą miały wpływ na zwiększenie zużycia energii i ciepła. Data Center musi być zaprojektowane i utrzymywane tak aby uniknąć zakłóceń termicznych, których skutkiem może być przegrzanie systemu i w konsekwencji awaryjne wyłączenie spowodowane przez utratę chłodzenia.

Obieg powietrza wewnątrz Data Center ma bezpośredni wpływ na panującą temperaturę i ciśnienie. Wszelkie zmiany w przepływie powietrza mogą spowodować poważne problemy. Przeszkody, takie jak ściany, podłogi, sufity, szafy serwerowe mogą utrudniać przepływ powietrza a co za tym idzie zmniejszają efektywność systemu chłodzenia. Na podstawie raportów CFD można poprawić efektywność klimatyzacji i zmniejszyć koszty eksploatacji całego obiektu. Computational Fluid Dynamics (CFD) jest używany do generowania symulacji przepływu powietrza przy pomocy komputerów obliczeniowych. Jest on powszechnie stosowany w lotnictwie, biomedycynie i zyskuje popularność jako narzędzie pozwalające na prawidłowe zaplanowanie systemów chłodzenia Data Center. Program udostępnia trójwymiarowy model do analizy efektywności chłodzenia w obrębie szaf i korytarzy, pokazuje jak zimne powietrze przemieszcza się przez centrum danych przedstawiając ewentualne miejsca powstawania hot spotów i wydajność chłodzenia jednostek klimatyzacja.

Prawidłowo przeprowadzone pomiary stanowią podstawę przy rozbudowie mocy obliczeniowej przy uwzględnieniu ograniczeń istniejących systemów zasilania i chłodzenia, są też nieodzowne przy projektowaniu nowopowstających centrów przetwarzania danych ponieważ pozwalają na szczegółową kalkulacje wymaganych parametrów jednostek chłodzących oraz pokazują rozmieszczenie urządzeń zapewniające maksymalne wykorzystanie systemu chłodzenia.

Loadbanks.pl oferuje przeprowadzenie oceny efektywności działania projektowanej i wykonanej klimatyzacji precyzyjnej bazującej na opracowaniu modelu CFD, wraz z przeprowadzeniem analizy najbardziej oszczędnego rozwiązania związanego z uruchomieniem obiektu i sposobem jego działania. Analiza ta pozwoli na weryfikację ustawień szaf i pozwoli zasymulować stany różnego obciążenia całości obiektu.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.