Data Center Air Quality Tetsing, Professional Server room and Infrastructure cleaning

Data Centers are the heart, backbone and brain of your organization’s infrastructure, this mission critical environment represents a large investment for most companies. IT industry research has concluded that up to 70% of data room related breakdowns are caused by dust and other debris.

The computer room is designed to achieve a high level of cleanliness.

Airborne dusts, gasses and vapors should be maintained within definedlimits to help minimize their potential impact on the hardware.

As a standard for data centers air quality should be kept to ISO14644-1 class 8 or better. Which is mentioned in leading data centers equipment manufacturers’ installation manuals and suggest limitations in guarantee if not obeyed with. We are specialized in Data Centre Cleaning, Data Room Cleaning, Server Room Cleaning, Computer Room Cleaningand Comms Room Cleaning.

Our comprehensive data center cleaning services and maintenance programs provide maximum accountability and up-time for your facility and we can prove air cleanliness with accordance to ISO 14644-1 class 8 or better.

Understanding growing demands of our clients we offer new solution to clean energetic infrastructure with dry ice. Dry ice blasting is similar to sand blasting where a medium is accelerated in a pressurized air stream to impact a surface to be cleaned or prepared. But that's where the similarity ends.

Instead of using hard abrasive media to grind on a surface (and damage it), dry ice blasting uses soft dry ice, accelerated at supersonic speeds to clean a surface. Dry ice has a temperature of -109°F (-78.3°C).

Because of the temperature difference between the dry ice particles and the surface being treated, thermal shock occurs during the process of dry ice blasting. This causes a breakdown of the bond between two dissimilar materials. In addition, with the dry ice blast cleaning process electrical equipment can be put back into service straight away even under load, reducing downtime and ensuring that your plant stays functional and efficient.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.