Badanie jakości powietrza w obiektach Datacenter , profesjonalne czyszczenie infrastruktury serwerowni

Centrum Przetwarzania Danych to serce firmowej infrastruktury i stanowi dużą inwestycję dla większości firm. Badania przemysłu IT dowiodły, że nawet do 70% awarii związanych z serwerowniami spowodowane jest przez kurz i inne zanieczyszczenia.

Pomieszczenie serwerowni zaprojektowane jest do pracy w środowisku o wysokim poziomie czystości. Unoszące się w powietrzu pyły, gazy i pary powinny być utrzymane w określonych granicach w celu zminimalizowania ich potencjalnego wpływu na pracujące urządzenia. Jako standard dla centrów CPD jakość powietrza powinna być utrzymywana zgodnie z klasą ISO 14644-1 (8) lub wyższej. Wiodący producenci urządzeń i infrastruktury Data Center w kartach gwarancyjnych zawierają minimalną dopuszczalną jakość powietrza jako klasę ISO 8 a w przypadku jej nie dotrzymania ostrzegają przed możliwością utraty gwarancji.

Nasze kompleksowe usługi czyszczenia pomieszczeń Data Center zapewniają optymalne środowisko pracy i maksymalny czas bezawaryjności obiektu, dokonujemy pomiarów czystości powietrza, dokumentujące zgodność z normą ISO 14644-1 klasą 8 lub wyższej.

Wychodząc na przeciw rosnącym wymaganiom naszych Klientów oferujemy nowe rozwiązanie do czyszczenia infrastruktury energetycznej z zastosowaniem suchego lodu. Czyszczenie suchym lodem jest podobne do piaskowania, gdzie czyszczona powierzchnia jest traktowana cząsteczkami przyspieszonymi w strumieniu powietrza pod ciśnieniem. W tym miejscu kończy się podobieństwo. Zamiast używać twardych materiałów ściernych do szlifowania powierzchni używamy nieinwazyjnego suchego lodu przyspieszanego do prędkości naddźwiękowych. Suchy lód ma temperaturę -109 ° F (-78,3 ° C). Z powodu różnicy temperatur między cząsteczkami suchego lodu i traktowanej nim powierzchni występuje szok termiczny, który powoduje rozbicie wiązań między dwoma różnymi materiałami uwalniając powierzchnię od zabrudzeń. Ponadto proces oczyszczania suchym lodem urządzeń elektrycznych może być wykonany pod obciążeniem, zmniejszając przestoje i zapewniając, że obiekt pozostanie funkcjonalny i wydajny.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.