DATA CENTER - Termografia infrastruktury centrum przetwarzania danych

Obrazowanie w podczerwieni(czyli inaczej termografia) pozwala nam zobaczyć promieniowanie przedmiotów. Promieniowanie podczerwone nie mieści się w spektrum światła widzialnego i z tego też powodu nie może być dostrzeżone gołym okiem. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet w pozornej ciemności różne obiekty wydzielają promieniowanie. Im dany obiekt jest cieplejszy, tym bardziej promieniuje, pozwalając termografowi na odróżnienie go od innych obiektów i na zlokalizowanie punktów przegrzewania.

Termografia w centrum danych

Rozdzielnica elektryczna, system UPS, przełączniki SZR, serwery i układ chłodzenia powinny być sprawdzane przy pomocy termografii podczerwieni w celu wykrycia usterek niewidocznych gołym okiem. Wczesne dostrzeżenie nieprawidłowości w kluczowej infrastrukturze wspomagającej działanie centrum danych pozwoli na jak najszybsze podjęcie działań naprawczych i uniknięcie kosztownych awarii całego systemu.

Konserwacja zapobiegawcza oznacza wczesne wykrywanie ewentualnych usterek sprzętu i ich usuwanie zanim doprowadzą do przerw w działaniu centrum, które mogłyby mieć zgubny wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Regularne dokonywanie obrazowania termicznego ma wiele zalet, a wśród nich:

  • Pomaga zidentyfikować i naprawić ukryte usterki, zanim doprowadzą do niespodziewanych awarii
  • Zmniejsza ryzyko niewykrycia elementów instalacji uszkodzonych w wyniku przeciążeń obwodów lub poluzowania połączeń
  • Oszczędność kosztów dzięki zapobieganiu awariom sprzętu i przestojom

Regularne dokonywanie termografii podczerwieni pozwala także na stworzenie szczegółowej historii sprzętu i na zapewnienie właściwej odporności kluczowej infrastrukturze kompleksu.

Identyfikacja problemów chłodzenia przy pomocy obrazowania termicznego


Zdjęcia: Szafy z serwerami w centrum danych. Skany w podczerwieni.

• Zdjęcie po lewej pokazuje ponowny obieg gorącego powietrza nad szczytami szaf. Wyraźnie widać, że ich dolne partie, którym bliżej do perforowanych płytek, maja niższą temperaturę.
• Zdjęcie po prawej pokazuje sytuację, w której brak paneli zaślepiających powoduje, że gorące powietrze przesuwa się do przodu szafy

Nasza firma dysponuje profesjonalnymi kamerami termowizyjnymi oraz wiedzą praktyczną związaną z identyfikacją problemów oraz sposobami ich rozwiązania.

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.