Testy

Testy pod obciążeniem to jedne z ważniejszych testów dla obiektów, gdzie zasilanie jest niezbędne do prawidłowego działania. Firmy decydujące się na takie testy są w pełni świadome jak poprawna jakość zasilania decyduje o poprawnym działaniu. Łatwo można przeliczyć ryzyko straty produkcji, względem braku poprawnego zasilania.

Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie technicznym poszczególnie badanych urządzeń. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń, czy też dopiero zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jest gwarancją bezpiecznej pracy. Niestety pomiary nie potwierdzają poprawności działania całości instalacji. Nie wiemy czy całość instalacji wytrzyma zakładane przez nas obciążenie, czy przełączenia i sterowania będą działać poprawnie, czy w przypadku pełnego obciążenia dobrano poprawne elementy, czy nie ma w układzie luźnych połączeń grożących zbyt nadmiernym nagrzewaniem się i ewentualnym pożarem. Taką pewność dają nam testy pod obciążeniem.

Nasza filozofia testów i konserwacji polega na wczesnym wykrywaniu i naprawie ewentualnych usterek, zanim staną się one poważnymi problemami i doprowadzą do awarii systemu lub straty zasilania w całym lub częsci obiektu. Nasza firma rozumie doskonale kluczowe znaczenie tych systemów niezbędnych do zapewnienia skutecznego i wydajnego działania.

Podstawą są testy przeprowadzane przy pomocy stacji obciążeń (obciążnic). Stanowią podstawę dobrych praktyk w dziedzinie poprawnego uruchamiania systemów, jak i późniejszych konserwacji. Wykonywanie testów pod obciążeniem pozwala na weryfikację poprawności wykonania instalacji i zapewnienie jej niezawodnego działania w razie awarii głównych źródeł zasilania.

Podczas testów weryfikowana jest:

 • poprawność zaprojektowania i wybudowania infrastruktury zasilającej zgodnie z wymaganiami użytkowymi
 • poprawność wykonania i działania poszczególnych elementów systemu
 • selektywność wyłączenia poszczególnych systemów (nastaw wyłączników)
 • poprawność współdziałania systemów przy pełnym obciążeniu i przy przekroczeniu nominalnej mocy

Misją firmy LoadBanks.pl jest zminimalizowanie nieplanowanych wizyt w przypadku awarii urządzenia oraz maksymalizacja bezawaryjności całej infrastruktury.

Ponieważ jesteśmy także projektantami i wykonawcami systemów energetycznych rozumiemy bezpośrednie problemy każdego z elementów całej infrastruktury, co w odpowiedzi daje naszemu klientowi wysoka jakość i wysoki poziom naszych usług.

Kolejne kroki postępowania, pozwalają na przeprowadzenie testów, które dają możliwość sprawdzenia wszelkich elementów systemów energetycznych tak, by testy zostały przeprowadzone na najwyższym poziomie a weryfikacja instalacji była trafna i prawidłowa..

Proponujemy następujące testy:

 • testy baterii urządzeń UPS i telekomunikacyjnych - szczegóły...
 • testy generatorów prądotwórczych pod obciążeniem - szczegóły...
 • testy urządzeń zasilania awaryjnego UPS pod obciążeniem - szczegóły...
 • testy kamerą termowizyjną instalacji energetycznych - szczegóły...
 • testy jakości energii w tym przełączania obciążeń względem czasu - szczegóły...
 • testy całości infrastruktury Data Center pod 100% obciążenia- szczegóły...


Trójfazowy analizator jakości energii Fluke 430Nasze testy i weryfikacja prowadzone są pod nadzorem Stowarzyszenia Polskich Energetyków. Uzyskane sprawozdanie oprócz wyników testu zawiera zdjęcia i filmy z badań wraz z dokładnym opisem przeprowadzonych prac. Do weryfikacji poprawności działania używamy sprawdzone urządzenia pomiarowe z aktualnymi certyfikatami takie jak:

 • Kamera termowizyjna Fluke Ti25
 • Wielofunkcyjne testery instalacji Fluke 1653
 • Analizator okablowania DTX-1800
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.