Testy baterii urządzeń UPS i telekomunikacyjnych

Badanie danych trendów akumulatora jest jednym z narzędzi używanych do wykrywania ewentualnych problemów, które mogłyby zagrozić dyspozycyjności systemu. Takie testy sprawiają to, że zapasowe systemy zasilania naszych klientów działają wydajniej i skuteczniej.

Za pomocą oprogramowania odczyty napięcia akumulatora oraz przewodności są zapisywane, ujmowane w formie wykresu i porównywane z zakresami minimum i maksimum zalecanymi przez producenta urządzeń. Jeżeli wynik wykracza poza tolerancję podaną przez producenta, wówczas system w sposób jasny i wyraźny komunikuje tę informację naszym technikom i klientom, tak aby mogli dowiedzieć się o tym jak najszybciej i móc odpowiednio zareagować.

Niezwykle ważne jest upewnienie się, że Państwa Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) działa przez całą dobę. Klucz do tego stanowi zapewnienie optymalnej wydajności pracy systemów UPS obsługujących centrum danych. Niezależnie od parametrów, budowy i marki systemu, jego najbardziej newralgiczną częścią jest akumulator, przesądzający o trwałości całego systemu. Rozumienie przyczyn starzenia się akumulatora, znajomość sposobów zapobiegania temu procesowi i instrukcji konserwacji urządzeń to podstawa, która pozawala na zapewnienie maksymalnej dyspozycyjności systemu, na nieprzerwaną pracę centrum danych oraz na właściwe działanie kompleksu.

Nasi pracownicy terenowi pracują zgodnie ze standardami IEEE 1188 i 450 dla akumulatorów VRLA i o klasycznej budowie, respektując przy tym wszelkie federalne, wspólnotowe, państwowe i lokalne rozporządzenia dotyczące materiałów niebezpiecznych.

Nasza filozofia wymiany i konserwacji akumulatorów polega na wczesnym wykrywaniu i naprawie ewentualnych usterek, zanim staną się one poważnymi problemami i doprowadzą do awarii systemu lub straty zasilania w całym centrum danych. Ponad 90% awarii systemów UPS spowodowanych jest awarią akumulatora, dlatego też przy każdej inspekcji zwracamy baczną uwagę na wszelkie możliwe usterki, takie jak wycieki z ogniw, pęknięcia obudowy czy proces zasiarczania. Temperatura, napięcie i przewodność akumulatora również są mierzone, zapisywane i badane.


Firma LoadBanks.pl udostępnia duży wybór stacji obciążeń do testowania wszelkiego rodzaju urządzeń. Oferujemy:

  • zdalnie sterowane, ręczne panele kontrolne;
  • usługi u klienta obejmujące: dostawę, rozładunek, ustawienie, okablowanie oraz obsługę stacji;
  • personel terenowy, którego członkowie posiadają uprawnienia SEP (karty CSCS dla Wielkiej Brytanii) i są wyposażeni w ochronną odzież roboczą;
  • w ramach dodatkowego wyposażenia: barierki ochronne i osłony na kable.

Nasze usługi zawierają:

  • Wynajem wybranego i zaprojektowanie systemu
  • wspracie z zakresu zarządzania projektem i testami
  • koordynację dostaw
  • dostawę i instalację
  • wsparcie operacyjne podczas prowadzenia testów
  • 24 godziny 7 w tygodniu wsparcie techniczne wraz z serwis operatorem
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.