Wynajem profesjonalnych narzędzi oraz stacji obciążeń, obciążnic AC/DC

Wychodząc na przeciw naszym klientom jak również naszym partnerom stworzyliśmy wypożyczalnię profesjonalnych urządzeń pomiarowych i elektronarzędzi. Dodatkowo w kooperacji z naszym partnerem Crestchic z Wielkiej Brytanii prowadzimy wynajem profesjonalnych stacji obciążeń (obciążnic) do testowania wszelakich instalacji i urządzeń.

Podczas wykonywania naszych prac instalacyjnych zauważyliśmy, że dla wszystkich firm, możliwość wynajęcia potrzebnego sprzętu testującego jak i profesjonalnych narzędzi w określonym momencie jest niezwykle ważne i pozwala na prawidłowe zrealizowanie prowadzonych prac.

Mamy duże doświadczenie w pracy z takimi narzędziami. teraz podjeliśmy się udostępnienie narzędzi dla innych firm. Dzięki takim usługom nasi klienci mogą podjąć się nowych wyzwań, zakończyć prowadzone realizacje w planowanych terminach lub zweryfikować zrealizowane instalacje.

Urządzenia, które Państwu proponujemy bardzo rzadko sa dostępne "od ręki" a zakup takowych wymaga nakładu znacznych środków finansowych

Dodatkowo w przypadku pomiarów świadczymy także usługę wynajęcia naszych inżynierów do wykonania kompletnej usług z raportem pomiarowym podpisanym przez uprawnione osoby. Oferujemy profesjonalne usługi pomiarowe jak i profesjonalne analizy pozwalające na weryfikację wykonanych instalacji i działania układów zasilania.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ - NACIŚNIJ TUTAJ.

Zapraszamy do kontaktu

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.