Analizator jakości energii FLUKE serii 430

Analizatory jakości energii Fluke serii 430 to przenośne przyrządy do wszechstronnego diagnozowania energii elektrycznej w wielofazowych sieciach zasilających. Dodatkową zaletą jest wbudowany oscyloskop i rejestrator pozwalający na jednoczesny zapis napięcia, harmonicznych migotań, spadków, skoków oraz niezrównoważeń. Analizatory Fluke 430 posiadają bardzo proste w obsłudze menu, które w łatwy i szybki sposób pozwala wykorzystać bogactwo funkcji oraz rozbudowane możliwości zmian ustawień. Szerokie możliwości analizy statystycznej oraz dostarczane standardowo do modelu 434 oprogramowanie FlukeView pozwalają na wygodną, wszechstronna obróbkę zgromadzonych danych i ich archiwizację.

Właściwości
  • Pomiar wszystkich parametrów trójfazowych sieci zasilających: napięcia, prądu, częstotliwości, mocy, poboru mocy (energii), asymetrii, migotań, składowych harmonicznych (do 51-ej). Rejestracja wahnięć, przepięć i zakłóceń.
  • Wbudowany oscyloskop pozwalający na pomiar i oglądanie przebiegów wszystkich napięć, prądów, parametrów danej fazy z możliwością obróbki za pomocą kursorów i funkcji zoom. Umożliwia graficzne (wykres wektorowy) przedstawienie przesunięć między napięciami i prądami.
  • System Nadzoru zapewniający kontrolę nad jakością parametrów sygnału zasilającego zgodnie z normą EN50160 bądź dowolnymi parametrami ustawionymi ręcznie.
  • Funkcja AutoTrend pozwalająca na ciągłą automatyczną rejestrację parametrów sieci i ich analizę.
  • Automatyczne wyświetlanie przebiegów nieustalonych. Rejestruje automatycznie do 40 spadków, skoków, zakłóceń i przepięć.
  • Odporny na udary, przenośny przyrząd pozwalający na 7-godzinną pracę na zainstalowanym akumulatorze NiMH
  • Metody pomiarowe zgodne ze standardami EN50160, EN61000-4-30 klasa A, EN61000-3-3, IEC61000-4-15, IEC61000-4-7

Galeria

Załączniki

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.