Analizator jakości energii Klasy A ( Class A ) WALLY A3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 • Pomiar i Rejestracja: napięcia, prądy, moce czynna/bierna/pozorna, częstotliwość, migotania – Flicker Pst Plt , wyższe harmoniczne do 50-ej harmonicznej, THD, RVC, asymetrie, zapady napięcia, wzrosty i podskoki napięcia, przepięcia w mikrosekundach z zapisem kształtu oscylacji i tła, wartości średnie/ minimalne /maksymalne, analiza czaso-okresowa 95%, równoczesne rejestracje poza-progowe i czasowe, energia czynna/bierna, moce czynna/bierna/pozorna, współczynniki mocy, raporty
 • Wejścia pomiarowe: 4 x napięciowe do 600 V rms AC / DC, 4 x prądowe dla cęg AC / DC, 4 x prądowe dla flex’ów (pętli Rogowskiego), 3 x bezpośrednie 5A lub 1A
 • Porty dodatkowe: 2 x izolowane wejścia cyfrowe, 1 x izolowane wyjście cyfrowe
 • Uśrednianie: regulowane przez użytkownika od 200 ms w górę
 • Układy: dowolne 3-fazowe (3 i 4 przewodowe) NN oraz SN i WN przez przekładniki
 • Próbkowanie: tRMS 25,6 kHz, oscylacje napięciowe do poziomu mikrosekund
 • Dokładność: lepsza niż 0.1 % dla napięć, lepsza niż 0.1 % + błąd cęgi/przekładnika dla prądów, lepsza niż 0.01 % dla częstotliwości, klasa 0.1 dla energii w/g 0.2S IEC 62053-22
 • Warunki pracy: od -25 ˚C
 • Wyświetlacz: kolorowy ekran graficzny WQVGA
 • Diody LED: sygnalizacja pracy analizatora, modemu, UPS
 • Komunikacja: Ethernet RJ45 100BaseT, modem (wewnętrzny/zewnętrzny), RS, 2 x USB 1.1 i 2.0, Wi-Fi
 • Zegar: sygnalizacja czasu GTS 9000 GPS; wbudowana antena
 • Normy związane: CE, UL, PN 61000-4-30, PN 50160, PN 61000-4-7, PN 61000-4-15, PN 61010-I, PN 61000-6-3, PN 61000-6-3, PN 61236-1
 • Certyfikat klasy A PN/EN/IEC 6100-4-30 wydany przez niezależne laboratorium certyfikujące
 • Pamięć: 4 GB
 • UPS: autonomia działania na co najmniej 40 minut
 • Przekładnie: dowolnie programowane dla prądu i napięcia
 • Program: zaawansowany program do zarządzania systemami analizatorów
 • Zasilanie: 40 (80) -275 V AC/DC
 • Obudowa: bez wrażliwych części, wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS – wersja standard

Galeria

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.