Analizatory akumulatorów Fluke 521

Idealny przyrząd pomiarowy do konserwowania indywidualnych akumulatorów stacjonarnych i banków akumulatorów w krytycznych zastosowaniach akumulatorowego zasilania awaryjnego, rozwiązywania problemów z nimi i testowania ich wydajności.

Intuicyjny interfejs użytkownika i niewielka, wzmocniona konstrukcja zapewniają optymalną wydajność, dokładne wyniki testów i niezawodność.

Szeroki zakres funkcji — od pomiaru prądu stałego i rezystancji po pełne, zautomatyzowane testowanie baterii ogniw i pomiar temperatury w podczerwieni za pomocą wbudowanej sondy pomiarowej.

Przeznaczenie: pomiary akumulatorów stacjonarnych dowolnego typu.

 Właściwości

 • Napięcie akumulatora — podczas testów rezystancji wewnętrznej analizatory akumulatorów Fluke mierzą również napięcie testowanego akumulatora.
 • Napięcie rozładowania — tryb Rozładowanie gromadzi dane dotyczące napięcia każdego akumulatora wiele razy podczas testu rozładowania lub ładowania w odstępach czasu zdefiniowanych przez użytkownika. Użytkownicy mogą obliczyć czas, po jakim akumulator osiąga napięcie odcięcia i użyć tej wartości do określenia strat pojemności akumulatora.
 • Test napięcia tętnienia — pomiar niepożądanej składowej zmiennej w wyprostowanym napięciu ładowarki i w obwodach inwertera. Opcja pozwala użytkownikom na badanie składowej zmiennej w obwodach ładowania DC i wykrycie jednej z głównych przyczyn pogarszania się stanu akumulatora.
 • Tryby Miernik i Sekwencyjny — tryb Miernik jest używany do szybkich testów lub rozwiązywania problemów. W tym trybie można zapisać i sprawdzić odczyty pojedynczego pomiaru lub sekwencji czasowej. Tryb Sekwencja jest przeznaczony do zadań konserwacyjnych przy wielu systemach zasilających i łańcuchach akumulatorów. Przed rozpoczęciem zadania użytkownicy mogą skonfigurować jego profil na potrzeby zarządzania danymi i generowania raportów.
 • Próg i Ostrzeżenie — użytkownicy mogą skonfigurować maksymalnie 10 zestawów progów i po każdym pomiarze pojawi się wskaźnik Test zaliczony/Ostrzeżenie/Test niezaliczony.
 • Pomiar rezystancji połączeń między ogniwami i zarządzanie danymi — w tym trybie mierzona jest rezystancja połączeń baterii ogniw. Po ukończeniu pomiarów oprogramowanie firmy Fluke do zarządzania akumulatorami w wersji 1.0.69 może generować raporty dotyczące rezystancji połączeń baterii ogniw lub dotyczące danych archiwalnych za wybrany okres.
 • AutoHold — kiedy funkcja AutoHold jest włączona, odczyt jest dokonywany, gdy wartość pozostaje na stałym poziomie przez 1 sekundę. Odczyt jest następnie zwalniany i rozpoczyna się nowy pomiar.
 • Automatyczne zapisywanie — kiedy funkcja automatycznego zapisywania jest włączona, mierzone wartości są zapisywane automatycznie w pamięci wewnętrznej po dokonaniu odczytu AutoHold.
 • Oprogramowanie firmy Fluke do zarządzania akumulatorami — łatwe importowanie danych z przyrządu na komputer. Dane pomiarowe i informacje o profilach akumulatorów są zapisywane i archiwizowane za pomocą oprogramowania do zarządzania i mogą być używane do porównań i analizy trendów. Wszystkie dane pomiarowe, profil akumulatora i informacje z analizy mogą być w łatwy sposób używane do generowania raportów.
 • Wszechstronne możliwości rejestrowania — wszystkie mierzone wartości są automatycznie zapamiętywane podczas testowania i mogą być przeglądane na przyrządzie w celu przeanalizowania w terenie jeszcze przed pobraniem ich do komputera.
 • Zoptymalizowany interfejs użytkownika — szybka konfiguracja ze wskazówkami zapewnia zarejestrowanie właściwych danych za każdym razem.
 • Czas pracy na akumulatorze — akumulator litowo-jonowy 7,4 V 3000 mAh starcza na ponad osiem godzin ciągłej pracy.
 • Port USB — pozwala szybko pobierać dane do dostarczonej aplikacji do analizy danych i zarządzania raportami.
 • Najwyższa klasa bezpieczeństwa w branży — klasyfikacja CAT III 600 V, maks. 1000 V DC do bezpiecznych pomiarów całego wyposażenia zasilania akumulatorowego.
 • Inteligentna sonda pomiarowa BTL21 z długim i krótkim przedłużaczem sondy, wbudowanym wyświetlaczem LCD i głośnikiem, które zapewniają informacje wizualne i dźwiękowe, zintegrowany czujnik temperatury na podczerwień do pomiarów temperatury na ujemnym biegunie akumulatora podczas każdego testu.
 • Funkcje bezprzewodowe działają z aplikacją mobilną Fluke Battery Analyze Mobile (Fluke BA Mobile).2
  • Umożliwia wyświetlanie profilu i powiązanych wyników pomiarów z analizatora akumulatorów.
  • Pozwala wysyłać profile i wyniki pomiarów pocztą e-mail w formacie .csv

Galeria

Załączniki

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.