Analizatory akumulatorów Fluke 521

Idealny przyrząd pomiarowy do konserwowania indywidualnych akumulatorów stacjonarnych i banków akumulatorów w krytycznych zastosowaniach akumulatorowego zasilania awaryjnego, rozwiązywania problemów z nimi i testowania ich wydajności.

Intuicyjny interfejs użytkownika i niewielka, wzmocniona konstrukcja zapewniają optymalną wydajność, dokładne wyniki testów i niezawodność.

Szeroki zakres funkcji — od pomiaru prądu stałego i rezystancji po pełne, zautomatyzowane testowanie baterii ogniw i pomiar temperatury w podczerwieni za pomocą wbudowanej sondy pomiarowej.

Przeznaczenie: pomiary akumulatorów stacjonarnych dowolnego typu.

 Właściwości

 • Napięcie akumulatora — podczas testów rezystancji wewnętrznej analizatory akumulatorów Fluke mierzą również napięcie testowanego akumulatora.
 • Napięcie rozładowania — tryb Rozładowanie gromadzi dane dotyczące napięcia każdego akumulatora wiele razy podczas testu rozładowania lub ładowania w odstępach czasu zdefiniowanych przez użytkownika. Użytkownicy mogą obliczyć czas, po jakim akumulator osiąga napięcie odcięcia i użyć tej wartości do określenia strat pojemności akumulatora.
 • Test napięcia tętnienia — pomiar niepożądanej składowej zmiennej w wyprostowanym napięciu ładowarki i w obwodach inwertera. Opcja pozwala użytkownikom na badanie składowej zmiennej w obwodach ładowania DC i wykrycie jednej z głównych przyczyn pogarszania się stanu akumulatora.
 • Tryby Miernik i Sekwencyjny — tryb Miernik jest używany do szybkich testów lub rozwiązywania problemów. W tym trybie można zapisać i sprawdzić odczyty pojedynczego pomiaru lub sekwencji czasowej. Tryb Sekwencja jest przeznaczony do zadań konserwacyjnych przy wielu systemach zasilających i łańcuchach akumulatorów. Przed rozpoczęciem zadania użytkownicy mogą skonfigurować jego profil na potrzeby zarządzania danymi i generowania raportów.
 • Próg i Ostrzeżenie — użytkownicy mogą skonfigurować maksymalnie 10 zestawów progów i po każdym pomiarze pojawi się wskaźnik Test zaliczony/Ostrzeżenie/Test niezaliczony.
 • Pomiar rezystancji połączeń między ogniwami i zarządzanie danymi — w tym trybie mierzona jest rezystancja połączeń baterii ogniw. Po ukończeniu pomiarów oprogramowanie firmy Fluke do zarządzania akumulatorami w wersji 1.0.69 może generować raporty dotyczące rezystancji połączeń baterii ogniw lub dotyczące danych archiwalnych za wybrany okres.
 • AutoHold — kiedy funkcja AutoHold jest włączona, odczyt jest dokonywany, gdy wartość pozostaje na stałym poziomie przez 1 sekundę. Odczyt jest następnie zwalniany i rozpoczyna się nowy pomiar.
 • Automatyczne zapisywanie — kiedy funkcja automatycznego zapisywania jest włączona, mierzone wartości są zapisywane automatycznie w pamięci wewnętrznej po dokonaniu odczytu AutoHold.
 • Oprogramowanie firmy Fluke do zarządzania akumulatorami — łatwe importowanie danych z przyrządu na komputer. Dane pomiarowe i informacje o profilach akumulatorów są zapisywane i archiwizowane za pomocą oprogramowania do zarządzania i mogą być używane do porównań i analizy trendów. Wszystkie dane pomiarowe, profil akumulatora i informacje z analizy mogą być w łatwy sposób używane do generowania raportów.
 • Wszechstronne możliwości rejestrowania — wszystkie mierzone wartości są automatycznie zapamiętywane podczas testowania i mogą być przeglądane na przyrządzie w celu przeanalizowania w terenie jeszcze przed pobraniem ich do komputera.
 • Zoptymalizowany interfejs użytkownika — szybka konfiguracja ze wskazówkami zapewnia zarejestrowanie właściwych danych za każdym razem.
 • Czas pracy na akumulatorze — akumulator litowo-jonowy 7,4 V 3000 mAh starcza na ponad osiem godzin ciągłej pracy.
 • Port USB — pozwala szybko pobierać dane do dostarczonej aplikacji do analizy danych i zarządzania raportami.
 • Najwyższa klasa bezpieczeństwa w branży — klasyfikacja CAT III 600 V, maks. 1000 V DC do bezpiecznych pomiarów całego wyposażenia zasilania akumulatorowego.
 • Inteligentna sonda pomiarowa BTL21 z długim i krótkim przedłużaczem sondy, wbudowanym wyświetlaczem LCD i głośnikiem, które zapewniają informacje wizualne i dźwiękowe, zintegrowany czujnik temperatury na podczerwień do pomiarów temperatury na ujemnym biegunie akumulatora podczas każdego testu.
 • Funkcje bezprzewodowe działają z aplikacją mobilną Fluke Battery Analyze Mobile (Fluke BA Mobile).2
  • Umożliwia wyświetlanie profilu i powiązanych wyników pomiarów z analizatora akumulatorów.
  • Pozwala wysyłać profile i wyniki pomiarów pocztą e-mail w formacie .csv

Galeria

Załączniki