Energetyka

Energetyka

Zespoły silników/generatorów, czy inaczej agregaty prądotwórcze, często stanowią dużą inwestycję i są głównym zabezpieczeniem dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Ich awariom następującym po gwałtownym włączeniu nierzadko towarzyszą rzeczywiste lub potencjalne zagrożenia lub straty finansowe związane z burzami, nagłymi spadkami napięcia w sieci lub innego rodzaju klęskami. Okresowa konserwacja i testy zapewniają gwarancję, że każdy system zasilania będzie działał bez zarzutu, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Całościowy program konserwacji zapobiegawczej jest kluczowy dla właściwego i długotrwałego działania generatorów rezerwowych, a testy przeprowadzane przy pomocy stacji obciążeń stanowią podstawę dobrych praktyk w dziedzinie konserwacji. Wykonywanie corocznych testów przy pomocy stacji obciążeń pomaga przedłużyć czas życia silnika generatora i zapewnić jego niezawodne działanie podczas awarii głównych źródeł zasilania.

Zobacz inne branże