Przemysł stoczniowy

Przemysł stoczniowy

Bardzo ważnym elementem każdego nowego lub remontowanego statku są generatory prądotwórcze małej mocy stanowiące awaryjne źródło energii elektrycznej dla wszystkich odbiorników których jednoczesna praca jest wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa statku w czasie awarii.

Czas pracy awaryjnego źródła energii elektrycznej zależny jest od typu i wielkości statku i tak na przykład dla nieograniczonego rejonu pływania powinien wynosić:

  • Statki pasażerskie - 36 godzin.
  • Statki towarowe o pojemności brutto 300 RT i większej - 18 godzin.
  • Statki towarowe o pojemności brutto mniejszej od 300 RT - 6 godzin

Jak każde pojedyncze urządzenie stanowiące element całości infrastruktury zapewniającej bezpieczną i bezawaryjną pracę każdego statku wymaga ono przetestowania, wykonanie prób obciążeniowych zapewni nas że generator prądotwórczy spełnia deklarację producenta dotyczącą swoich parametrów, został prawidłowo zamontowany, podłączone i działa oraz najważniejsze że jest właściwie dobrany i nie będzie stanowiło pojedynczego punktu awarii dla bezpiecznej eksploatacji statku.

Do tych celów pragniemy Państwu zaoferować bezkonkurencyjny wybór rezystancyjnych oraz rezystancyjno/reaktancyjnych obciążnic oraz transformatorów.

W naszej ofercie znajduje się cała gama obciążnic w obudowie z wymuszonym obiegiem powietrza oraz układami sterowania – od prostych, krokowych przełączników po mocno rozbudowane i dające duże możliwości precyzyjnego sterowania oraz zapisywania danych generowanych podczas testów, które można odczytywać na komputerach czy urządzeniach mobilnych.

Zobacz inne branże