Miernik elektryczny SONEL MPI-530

Miernik wielofunkcyjny najnowszej generacji pozwalający na wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej zgodnie normą PN-EN 61557 (impedancja pętli zwarciowej z dokładnością nawet do 0,001Ω – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych). Miernik wyróżniają rozbudowane funkcje pomiaru uziemień (dodatkowe metody cęgowe oraz rezystywność gruntu), automatyczne pomiary rezystancji izolacji w gniazdach oraz (przystawka AutoISO) dla przewodów 3-, 4- i 5- żyłowych; dodatkowo pomiar ciągłości oraz możliwość pomiaru natężenia oświetlenia, rejestracja oraz analiza parametrów sieci (łącznie z harmonicznymi do 40-tej).
Przyrząd posiada innowacyjną pamięć, umożliwiającą zapis kilkudziesięciu tysięcy wyników w strukturze gotowego protokołu (KLIENT – OBIEKT – POMIESZCZENIE – PUNKT POMIAROWY) z opisywanymi punktami (klawiatura na ekranie bądź bezprzewodowa na pasku na rękę).

Właściwości
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
 • Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
 • Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p
 • Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)
 • Selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami
 • Pomiar rezystywności gruntu (ρ)
 • Wskazania kolejności faz
 • Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95...270 V)
 • Pomiar rezystancji izolacji
 • Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
 • Analiza i rejestracja parametrów sieci jednofazowej (Pomiar prądu (True RMS), Pomiar mocy czynnej P, biernej Q i pozornej S, Pomiar harmonicznych napięcia ,THD (względem pierwszej harmonicznej) )
Przyrząd spełnia wymagania norm
 • PN-EN 61010-1:2002(U) (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
 • PN-EN 61010-031:2002(U) (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
 • PN-EN 61326:2002(U) (kompatybilność elektromagnetyczna)
 • PN-EN 61557-10:2002 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
 • PN-IEC 60364-6-61 / PN-HD 60364-6:2007(U) (wykonywanie pomiarów-sprawdzanie)
 • PN-IEC 60364-4-41 / PN-HD 60364-4-41:2007(U) (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa)
 • PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)

Galeria

Załączniki