Produkty

Rackowe stacje obciążeń Rack-18/400/230 (18x1kW) - Zdalnie zarządzana

Rackowe stacje obciążeń Rack-18/400/230 (18x1kW) - Zdalnie zarządzana
 • 19” rackowe moduły/opcja stojąca
 • obciążenie 18kW
 • prosta obsługa
 • zasilanie 400v lub 230v
 • dodatkowe zabezpieczenia
 • tryb pracy: Auto/Manual
 • wysokość 13HU
 • kroki obciążeniowe 18x1kW

Rackowe stacje obciążeń Rack-6/230 (6x1kW)

Rackowe stacje obciążeń Rack-6/230 (6x1kW)
 • Napięcie 230V
 • 1 lub 3 fazy
 • 50 HZ
 • 6kW
 • Skok co 1 kW
 • Temperatura otoczenia do 50°C

Rackowe stacje obciążeń Rack-4/230 (4x1kW)

Rackowe stacje obciążeń Rack-4/230 (4x1kW)
 • Napięcie 230V
 • 1 lub 3 fazy
 • 50 HZ
 • 4kW
 • Skok co 1kW
 • Temperatura otoczenia do 50°C

Rackowe stacje obciążeń Rack-18/400 (18kW)

Rackowe stacje obciążeń Rack-18/400 (18kW)
 • 19” rackowe moduły/opcja stojąca 
 • Napięcie 400V
 • 3 fazy
 • 50 HZ
 • 18 kW
 • Skok 1x10kW + 1x8kW
 • Temperatura otoczenia do 50°C

Rackowe stacje obciążeń Rack-20/400 (2x10kW)

Rackowe stacje obciążeń Rack-20/400 (2x10kW)
 • Napięcie 400V
 • 3 fazy
 • 50 HZ
 • 20 kW
 • Skok co 10 kW
 • Temperatura otoczenia do 50°C

ATS - Automatic Transfer Switch Dwa tory zasilania

ATS - Automatic Transfer Switch Dwa tory zasilania
 • 400V
 • 3x230 V
 • Max Prąd 32 A
 • Częstotliwość 50 Hz
 • Czas operacji przełączenia - <50ms
 • 5U wysokość
 • Szerokość 19”

Mobilna rozdzielnia 250A - 9x32A 400v

Mobilna rozdzielnia 250A - 9x32A 400v
 • 9x 32A 400v
 • analizator parametrów sieci
 • 250A
 • zasilanie 5x POWERLOCK 400A

Mobilna rozdzielnia 400A - 15x32A 400v

Mobilna rozdzielnia 400A - 15x32A 400v
 • 15x 32A 400v
 • analizator parametrów sieci
 • 400A
 • zasilanie 5x POWERLOCK 400A

Rejestrator temperatury & wilgotności

Rejestrator temperatury & wilgotności
 • dokładność pomiaru: 0,1°C
 • dokładność pomiaru: ±0,3°C w zakresie 5-80°C
 • powtarzalność pomiaru: ±0,1°C
 • zakres pracy: -40 do 125°C
 • Podgląd parametrów na żywo
 • Prosta implementacja   

Autorskie zabudowy ciepłych&zimnych korytarzy

Autorskie zabudowy ciepłych&zimnych korytarzy
 • Szybkość budowy
 • Możliwość dopasowania zabudów
 • Niemal idealne odwzorowanie docelowych zabudów
 • Doskonałe rozwiązanie dla testów systemów precyzyjnej klimatyzacji
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.