Obrazowanie termiczne: testy kamerą termowizyjną instalacji energetycznych

Obrazowanie termiczne, czyli inaczej termografia podczerwieni, powinno być podstawą regularnej konserwacji głównej infrastruktury wspomagającej w każdym centrum danych i w każdej serwerowni.

Doświadczeni termografowie dokonają analizy kluczowych elementów instalacji elektrycznej w Państwa firmie z uwzględnieniem:

 • Rozdzielnic elektrycznych
 • Systemów awaryjnego zasilania UPS
 • Systemów agregatów pradotwórczych
 • Systemów przełączników STS
 • Tablic rozdzielczych UPS, agegatów prądotwórczych
 • Urządzeń dystrybucji mocy
 • Skanowanie podczerwienią pokazujące poluzowane połączenia elektryczne
 • Automatycznych przełączników źródeł zasilania (SZR)

Powyższe elementy muszą zostać sprawdzone przy pomocy termografii podczerwieni ponieważ w ich przypadku nie ma możliwości wykrycia usterek gołym okiem, a wczesne dostrzeżenie nieprawidłowości w kluczowej infrastrukturze wspomagającej działanie centrum danych pozwoli na jak najszybsze podjęcie działań naprawczych i uniknięcie kosztownych awarii całego systemu.

Zalety termografii podczerwieni:

 • Pomaga zidentyfikować i naprawić ukryte usterki, zanim doprowadzą do niespodziewanych awarii;
 • Zmniejsza ryzyko niewykrycia elementów instalacji uszkodzonych w wyniku przeciążeń obwodów lub poluzowania połączeń;
 • Oszczędność kosztów dzięki zapobieganiu awariom sprzętu i przestojom.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat termografii podczerwieni, zachęcamy do zapoznania się z sekcją DataCenter i zakładką Dlaczego Termografia Infrastruktury Jest Tak Ważna dla Twojego Centrum Danych?

Termografię oferujemy pod postacią samodzielnej usługi, jako część pakietu usług kontroli systemu zasilania i chłodzenia dla centrów danych (data center power & cooling assessment service) lub jako usługę włączoną w program regularnej konserwacji zapobiegawczej(preventive maintenance).

Nasze usługi zawierają:

 • wynajem urządzenia pomiarowego
 • planowanie pomiarów
 • przygotowanie protokołu pomiarowego
 • wspracie z zakresu zarządzania projektem i testami
 • jako opcję proponujemy: wypożyczenie stacji obciążeń dowolnego typu praz usługi naprawcze