Testowanie generatorów przy pomocy stacji obciążeń (obciążnic)

Zespoły silników/generatorów, czy inaczej agregaty prądotwórcze, często stanowią dużą inwestycję i są głównym zabezpieczeniem dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Ich awariom następującym po gwałtownym włączeniu nierzadko towarzyszą rzeczywiste lub potencjalne zagrożenia lub straty finansowe związane z burzami, nagłymi spadkami napięcia w sieci lub innego rodzaju klęskami. Okresowa konserwacja i testy zapewniają gwarancję, że każdy system zasilania będzie działał bez zarzutu, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.

Całościowy program konserwacji zapobiegawczej jest kluczowy dla właściwego i długotrwałego działania generatorów rezerwowych, a testy przeprowadzane przy pomocy stacji obciążeń stanowią podstawę dobrych praktyk w dziedzinie konserwacji. Wykonywanie corocznych testów przy pomocy stacji obciążeń pomaga przedłużyć czas życia silnika generatora i zapewnić jego niezawodne działanie podczas awarii głównych źródeł zasilania.

Na czym polega przeprowadzanie testów przy pomocy stacji obciążeń?

Ten rodzaj testów pozwala na sprawdzenie ogólnej poprawności działania urządzenia oraz jego możliwości pracy w pełnym zakresie mocy oddawanej, wyrażonej w kilowatach(kW). Zazwyczaj generatory pracują w zakresie o wiele mniejszym niż ich maksymalne możliwości. Stacja obciążeń pozwala określić czy silnik urządzenia będzie w stanie wytworzyć wymagany zakres mocy w razie konieczności. Przy jej pomocy sprawdza się, jakie maksymalne obciążenie silnik jest w stanie wytrzymać przy jednoczesnym zachowaniu właściwej temperatury w trakcie pracy.

Na czym polegają testy bez obciążeń?

Większość naszych klientów z centrów danych uruchamia swoje generatory rezerwowe co tydzień i pozwala im na pracę przy małym obciążeniu. Zazwyczaj nie sprawdza pracy generatorów przy rosnącym obciążeniu, licząc na to, że zdarzające się co jakiś czas awarie mocy w ośrodku przetestują w ten sposób działanie urządzeń. W przypadku generatorów z silnikiem diesla powyższe postępowanie może doprowadzić do tzw. „wet stacking”(mokrego spalania). Zjawisko to jest skutkiem gromadzenia się niezużytego paliwa w układzie wydechowym silnika, co z kolei jest spowodowane pracą generatora przy zbyt małym obciążeniu. Podczas próbnego przebiegu generatora lub podczas gdy pracuje on przez krótki czas po okresie przestoju przy zbyt małym obciążeniu, silnik nie rozgrzewa się do właściwej temperatury. Jeżeli generator działa w ten sposób przez dłuższy czas, wówczas następuje dalsze gromadzenie się niezużytego paliwa, co z kolei może negatywnie wpłynąć na wydajność i żywotność silnika.

Jakie są korzyści z używania stacji obciążeń?

Testy przy pomocy stacji obciążeń pozwalają silnikowi na osiągniecie maksymalnej temperatury pracy i w ten sposób pomagają spalać nagromadzone niezużyte paliwo. W rezultacie urządzenie działa lepiej i sprawniej. Testy obciążnicą pomagają w konserwacji każdego głównego silnika generatora, niezależnie od tego, czy jest to diesel czy silnik na gaz.

Serwis stacji obciążeń (obciążnic)

Podczas testów przy pomocy stacji obciążeń (obciążnic) nasza firma monitoruje wszystkie najważniejsze dla silnika wskaźniki, takie jak: ciśnienie oleju, temperatura silnika, ciśnienie paliwa itp. Dokonujemy zapisu tych odczytów by mieć pewność, że kiedy urządzenie pracuje przy odpowiednim obciążeniu, zachowuje jednocześnie właściwą temperaturę i ciśnienie poszczególnych komponentów. Serwis obsługi Loadbanks zajmuje się sporządzaniem pełnych raportów z powyższych wskaźników, uwzględniając w nich także wartości i parametry końcowej pracy generatora, takie jak napięcie, natężenie, wyrażona w kilowatach moc itp.
Firma Loadbanks oferuje przeprowadzanie testów przy pomocy stacji obciążeń jako oddzielną usługę, lub też jako zaplanowaną i zawartą w kosztach część umowy serwisowej na całoroczną konserwację rezerwowego systemu zasilania w Państwa firmie. Testowanie urządzeń przy pomocy stacji obciążeń nie jest techniką inwazyjną, podczas testów nie dochodzi do przerw w dostawie mocy dla całego obiektu. Większość producentów generatorów potwierdza, że w przypadku tego typu urządzeń, pracujących zazwyczaj przy małych lub żadnych obciążeniach, doroczne przeprowadzanie testów przy dużym obciążeniu może pomóc poprawić ich żywotność i wydajność.

Zalecenia w celu wyeliminowania ryzyka nieplanowanych przerw w zasilaniu

Zaleca się coroczne przeprowadzanie testów przy pomocy stacji obciążeń, ponieważ pomaga to wyeliminować problemy wynikające z zaniedbania i pracy urządzeń przy zbyt niskich obciążeniach. Próbne uruchamianie urządzeń co tydzień przy małym lub żadnym obciążeniu nie pozwala płynom silnikowym na osiągnięcie odpowiedniej temperatury. To z kolei utrudnia właściwe działanie układu chłodzenia - płyn chłodzący nie przepływa przez chłodnicę, co może stać się przyczyną wielu awarii wynikających z braku użytkowania urządzeń. W tej sytuacji również system bezpieczeństwa, wyłączający silnik w razie konieczności, nie pracuje w rzeczywistych warunkach, nie jest więc właściwie przetestowany.

Urządzenia napędzane silnikiem diesla cierpią dodatkowo na pewną chorobę nazywaną „mokrym spalaniem”, wynikającą z działania przy małym lub żadnym obciążeniu. Taka praca silnika skutkuje zbieraniem się resztek niezużytego paliwa w komorze spalania, w dyszach wtryskiwacza, pierścieniach tłoków, turbosprężarce i w układzie wydechowym. Efektem jest zmniejszenie możliwości działania silnika. Przeprowadzanie regularnych testów przy pomocy stacji obciążeń pomaga spalić nagromadzone resztki paliwa, chroniąc w ten sposób silnik przed obniżeniem wydajności pracy.

Wypożyczanie stacji obciążeń dla prądu zmiennego i stałego

Loadbanks wraz z firmą Crestchic Ltd. dysponuje magazynami w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, gdzie wypożyczyć można zarówno stacje dla prądu zmiennego, jak i stałego. Terytorium środkowej i Wschodniej Europy obsługiwane jest z Warszawy w Polsce z siedziby oddziału LoadBanks.pl.

Dysponujemy także bazą samochodów transportowych, dzięki którym zapewniamy naszym klientom szeroką gamę przenośnych stacji obciążeń, dostarczanych już następnego dnia. Oferujemy konkurencyjne ceny i długi okres wynajmu.

Udostępniamy duży wybór jedno- i trójfazowych stacji obciążeń do testowania agregatów prądotwórczych i systemów UPS. Oferujemy:

 • zdalnie sterowane, ręczne panele kontrolne;
 • usługi u klienta obejmujące: dostawę, rozładunek, ustawienie, okablowanie oraz obsługę stacji;
 • personel terenowy, którego członkowie posiadają uprawnienia SEP (karty CSCS dla Wielkiej Brytanii) i są wyposażeni w ochronną odzież roboczą;
 • w ramach dodatkowego wyposażenia: barierki ochronne i osłony na kable;
 • możliwość równoległej pracy na jednostkach w celu pełniejszego wykorzystania dostępnych parametrów.

Rozumiemy specjalistyczne potrzeby naszych klientów, mając sprzęt, którego potrzebujesz i wiedzę dostarczamy kompletne rozwiązania.

Nasze usługi zawierają:

 • Wynajem wybranego i zaprojektowanie systemu
 • wspracie z zakresu zarządzania projektem i testami
 • koordynację dostaw
 • dostawę i instalację
 • wsparcie operacyjne podczas prowadzenia testów
 • 24 godziny 7 w tygodniu wsparcie techniczne wraz z serwis operatorem