Testy baterii urządzeń UPS i telekomunikacyjnych

Badanie danych trendów akumulatora jest jednym z narzędzi używanych do wykrywania ewentualnych problemów, które mogłyby zagrozić dyspozycyjności systemu. Takie testy sprawiają to, że zapasowe systemy zasilania naszych klientów działają wydajniej i skuteczniej.

Za pomocą oprogramowania odczyty napięcia akumulatora oraz przewodności są zapisywane, ujmowane w formie wykresu i porównywane z zakresami minimum i maksimum zalecanymi przez producenta urządzeń. Jeżeli wynik wykracza poza tolerancję podaną przez producenta, wówczas system w sposób jasny i wyraźny komunikuje tę informację naszym technikom i klientom, tak aby mogli dowiedzieć się o tym jak najszybciej i móc odpowiednio zareagować.

Niezwykle ważne jest upewnienie się, że Państwa Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) działa przez całą dobę. Klucz do tego stanowi zapewnienie optymalnej wydajności pracy systemów UPS obsługujących centrum danych. Niezależnie od parametrów, budowy i marki systemu, jego najbardziej newralgiczną częścią jest akumulator, przesądzający o trwałości całego systemu. Rozumienie przyczyn starzenia się akumulatora, znajomość sposobów zapobiegania temu procesowi i instrukcji konserwacji urządzeń to podstawa, która pozawala na zapewnienie maksymalnej dyspozycyjności systemu, na nieprzerwaną pracę centrum danych oraz na właściwe działanie kompleksu.

Nasi pracownicy terenowi pracują zgodnie ze standardami IEEE 1188 i 450 dla akumulatorów VRLA i o klasycznej budowie, respektując przy tym wszelkie federalne, wspólnotowe, państwowe i lokalne rozporządzenia dotyczące materiałów niebezpiecznych.

Nasza filozofia wymiany i konserwacji akumulatorów polega na wczesnym wykrywaniu i naprawie ewentualnych usterek, zanim staną się one poważnymi problemami i doprowadzą do awarii systemu lub straty zasilania w całym centrum danych. Ponad 90% awarii systemów UPS spowodowanych jest awarią akumulatora, dlatego też przy każdej inspekcji zwracamy baczną uwagę na wszelkie możliwe usterki, takie jak wycieki z ogniw, pęknięcia obudowy czy proces zasiarczania. Temperatura, napięcie i przewodność akumulatora również są mierzone, zapisywane i badane.


Firma LoadBanks.pl udostępnia duży wybór stacji obciążeń do testowania wszelkiego rodzaju urządzeń. Oferujemy:

  • zdalnie sterowane, ręczne panele kontrolne;
  • usługi u klienta obejmujące: dostawę, rozładunek, ustawienie, okablowanie oraz obsługę stacji;
  • personel terenowy, którego członkowie posiadają uprawnienia SEP (karty CSCS dla Wielkiej Brytanii) i są wyposażeni w ochronną odzież roboczą;
  • w ramach dodatkowego wyposażenia: barierki ochronne i osłony na kable.

Nasze usługi zawierają:

  • Wynajem wybranego i zaprojektowanie systemu
  • wsparcie z zakresu zarządzania projektem i testami
  • koordynację dostaw
  • dostawę i instalację
  • wsparcie operacyjne podczas prowadzenia testów
  • 24 godziny 7 w tygodniu wsparcie techniczne wraz z serwis operatorem