Rackowe stacje obciążeń Rack-6/230 (6x1kW)

Rackowe stacje obciążeń Rack-6/230 (6x1kW) dla Centrów Przetwarzania Danych (Data Center)

Aktualnie modele flagowe Rack-6/230  zaprojektowano do przeprowadzania bezpiecznych testów obciążeń całości systemów DataCenter wraz z generatorami prądu, systemami UPS oraz instalacjami wentylacji i klimatyzacji (HVAC). 

Rack mounted Load banks 6kW

Główne zalety:

  • 19” rackowe moduły
  • obciążenie 6kW
  • prosta obsługa
  • przednie podłączenia kabli
  • dodatkowe zabezpieczenia
  • niski koszt
  • wysokość 6HU
  • kroki obciążeniowe 6x1kW

Urządzenie Rack-6/230 dostarcza taniego 19”rozwiązania dla symulacji pracy serwera i temperaturowych testów HVAC w pomieszczeniach Data Centers i innych dedykowanych instalacji. Obciażenie jest kolejnym autorskim produktem Loadbanks. Urządzenie ze względu na zastosowanie większych przepływów stanowi najlepszą bazę testową zapewniając delta T (wejście/wyjście) temperaturę około 15 cm od wylotu 15°C (20°C na grillu). Zapewniony przepływ powietrza zapewnia najlepsze odwzorcowanie dla serwerów, zapewniając idealne rozwiązanie do testów dla zamkniętych korytarzy.

W celu uzyskaniu ceny za wynajem, ceny transportu jak i usług dodatkowych prosimy o kontakt do naszego zespołu pod numerem telefonu +48 516 182 866, kontakt pod adresem office@loadbanks.pl lub użycie naszych formularzy Zapytanie ofertowe lub Formularz kontaktowy .

Model

RACK 6/230

Maksymalne napięcie

230 V, jedna faza 50/60 hz

Wartość obciążenia

Nominalna: 6 kW (6 x 1000W, 28A 230V jedna faza),

Nominalna: 6 kW (2 x 3000W, 12,8A 400V trzy fazy),  

Sterowanie

2 oddzielne obciążenia o mocy 3000 W i napięciu 230V. Każde obciążenie ustawiane w 3 krokach po 1000W

Ustawianie

6 x 1000W, ustawiane z panelu czołowego

Połączenia

2 x C20 wtyki na panelu czołowym, indywidualny dla każdej sekcji obciążenia

Chłodzenie

2 wiatraki z poziomym obiegiem powietrza, zasilane z obciążanego źródła. Zaciąganie chłodnego powietrza od czoła, wyrzut ciepła na tył

Przepływ powietrza

1 x 2 x 600 m3/h, przy minimalnym ciśnieniu 0 Pa. Całkowity przepływ powietrza 1200 m3/h

Typ obciążenia

Rezystancyjne, montowane na karcie kompozytowej

Konstrukcja

Obciążnice: Metal, panel czołowy malowany proszkowo. Zamknięta, z kratą wentylacyjną z tyłu.

Temperatura pracy

0-45°C

Temperatura przechowywania

0-50°C

Przemieszczanie

Obciążnica: uchwyty na płycie czołowej

Obciążnice mogą kończyć się dowolnym gniazdem do podłączenia na obiekcie. W związku z faktem, że obciążnica posiada dwie sekcje podłączenia. Każda sztuka może być jednofazowa lub trzy fazowa (każdy sekcja na oddzielnej fazie).

Dodatkowe opcje dostaw i instalacji:

  • W standardzie nasze usługi zawierają: przygotowanie urządzeń i akcesoriów do transportu, dostawę
  • Dodatkowo możemy zapewnić: wizja lokalna miejsca testów i przygotowanie rysunków montażowych, instalacje, demontaż, podłączenie, przeprowadzenie testów obciążeniowych przez wykwalifikowanych pracowników

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt do naszego zespołu pod numerem telefonu +48 516 182 866 lub kontakt pod adresem office@loadbanks.pl .

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.