MV Kontenerowe Opory Rezystancyjne Średniego Napięcia (2000kVA – 8000kVA, 400-34.6kV)

MV Kontenerowe Opory Rezystancyjne Średniego Napięcia (2000kVA – 8000kVA, 400-34.6kV)

Gdy są niezbędne testy na średnim napięciu oferujemy rozwiązania rezystancyjne średniego napięcia od 690V do 34kV o wyjątkowo małych rozmiarach. Rozwiązania wraz z transformatorami tworzą niezwykłe środowisko testowe pozwalające na testy wielu nawet bardzo skomplikowanych urządzeń przy różnych napięciach aplikacji, z możliwością ich częstej zmiany. .

 • Napięcia od 690V do 34kV
 • Częstotliwość 50-60 HZ
 • Wiwlokrowe sterowanie 1kVA/1kW
 • Wykonane w klasie IP55
 • Praca do 50°C
 • Możliwość składowania w stackach
 • Kontenery ISO rozmarów 10ft, 20ft, 30ft oraz 40ft
 • Certyfikowane przez Lloyd's Register-certified
 • Dostępne certyfikacje DNV
 • Dwa rodzaje rezystancyjne oraz rezystancyjno/ reaktancyjne
 • Moce od 500kVA do 3500kVA oraz od 500kW do 4000kW 

Poniżej znajdziecie Państwo listę naszych standardowych wymiarów obciążnic reaktancyjno-rezystancyjnych. W celu uzyskaniu ceny za wynajem, ceny transportu jak i usług dodatkowych prosimy o kontakt do naszego zespołu pod numerem telefonu +48 789 444 595, kontakt pod adresem office@loadbanks.pl lub użycie naszych formularzy Zapytanie ofertowe lub Formularz kontaktowy .

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.