DATA CENTER - badanie infrastruktury energetycznej pod 100% i więcej obciążenia

Systemy zasilania prądu zmiennego oraz klimatyzacji stanowią serce systemów utrzymujących infrastrukturę w obiekcie Data Center. Nasza filozofia testów i konserwacji polega na wczesnym wykrywaniu i naprawie ewentualnych usterek, zanim staną się one poważnymi problemami i doprowadzą do awarii systemu lub straty zasilania w całym Centrum Przetwarzania Danych. Nasza firma doskonale rozumie kluczowe znaczenie tych systemów niezbędnych do zapewnienia skutecznego i wydajnego działania obiektu.

Niezwykle ważne jest upewnienie się, że wybudowane Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) będzie działać 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Klucz do tego stanowi zapewnienie optymalnej wydajności pracy systemów zasilających jak i sanitarnych obsługujących centrum danych.

Rozumienie zasad działania zasilania, znajomość sposobów testowania i instrukcji konserwacji urządzeń to podstawa, która pozawala na zapewnienie maksymalnej dyspozycyjności systemu oraz bezpieczne użytkowanie Centrum Przetwarzania Danych.

Podstawą są testy przeprowadzane przy pomocy stacji obciążeń (obciążnic) stanowią podstawę dobrych praktyk w dziedzinie poprawnego uruchamiania systemów jak i późniejszych konserwacji. Wykonywanie testów przy pomocy stacji obciążeń (obciążnic) pozwala na weryfikację poprawności wykonania instalacji i zapewnienie jego niezawodnego działania podczas awarii głównych źródeł zasilania oraz prac operacyjnych centrum.

Podczas testów weryfikowana jest:

 • poprawność zaprojektowania i wybudowania infrastruktury zasilające oraz klimatyzacyjnej komory serwerowni zgodnie z wymaganiami użytkowymi
 • możliwość wynajmu wybudowanej przestrzeni
 • praca poszczególnych elementów
 • poprawność wykonania i działania poszczególnych elementów systemu
 • skuteczność systemów chłodzenia serwerowni
 • selektywności wyłączenia poszczególnych systemów (nastaw wyłączników)
 • poprawność współdziałania systemów przy pełnym obciążeniu i przy przekroczeniu nominalnej mocy

Przy analizie wyboru sposobu testowania instalacji należy zastanowić się i zadać sobie pytania:

 • Czy jestem pewien, że moja inwestycja jest poprawnie wykonana i spełnia oczekiwania
 • Czy jestem przekonany, że systemy działają poprawnie i nie będzie konieczne ograniczania możliwości wybudowanego centrum?
 • Czy jestem pewien, że wszystkie zakupione będą ze sobą działały zgodnie z deklaracjami producentów?
 • Czy jest możliwe wypełnienie Centrum Przetwarzania Danych (Data Center) do 100% jej możliwości bez awarii i odpowiednich testów?
 • Czy jesteś gotowy na zmiany i dodawanie dodatkowych urządzeń przekraczając 50%, 60%, 70%, 80% obciążenia bezpieczne bez ryzyka niekontrolowanych wyłączeń?
 • Czy zapewniono selektywność wyłączeń i przekroczenie mocy w jednej szafie lub rzędzie nie zagrozi innym systemów?
 • Czy jesteś pewien, że system ma pojedynczy punkt awarii?
 • Czy twój system klimatyzacji jest wydajny i ma możliwość utrzymać odpowiednie warunki środowiskowe?
 • Czy pole elektromagnetyczne wytwarzane przez 100% obciążenia nie wpływa na inne systemy niskoprądowe i telekomunikacyjne ?

W tym miejscu warto przytoczyć fakty z ostatnich lat:

 • Na świecie 90% Data Centers testowana jest pod częściowym i PEŁNYM obciążeniem
 • W Polsce nie stosuje się testów pod pełnym obciążeniem, 90% Data Centers testowana TYLKO pod częściowym obciążeniem
 • Większość błędów w wykonaniu występuje po obciążeniu serwerowni POWYŻEJ 80% mocy zaprojektowanej

Jeżeli przy którymkolwiek pytaniu pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, świadczy to tylko i wyłącznie o konieczności przeprowadzenia testów obciążeniowych.

Poprawnie wykonane testy obciążeniowe całej infrastruktury pozwolą osiągnąć maksymalną wydajność i uzasadnią inwestycje w infrastrukturę fizyczną.

Misją firmy LoadBanks.pl jest zminimalizowanie nieplanowanych awaryjnych wizyt w przypadku awarii urządzenia oraz maksymalizacja bezawaryjności całej infrastruktury.

Jako, że jesteśmy także projektantami i wykonawcami systemów Centrów Przetwarzania Danych rozumiemy bezpośrednie problemy pojedynczych elementów całej infrastruktury. Dla naszych klientów stanowi to gwarancje wykonania usług na najwyższym poziomie.

Zgodnie z naszym schematem działania, wykonywana usługa może polegać na typowym wynajmie urządzeń i podłączeniu ich do struktury jak i przygotowaniu pełnych testów, pomiarów jakości energii, pomiarów termowizyjnych z przedstawieniem końcowego raportu opisującego wykonane próby.

Nasza oferta jest elastyczna i bazuje na wymaganiach użytkownika. Możemy spełnić każde wymagania i zrealizować każdy z testów zaproponowany przez klienta.

Z naszej strony proponujemy typowe testy do serwerowni:

 • testy całości infrastruktury Data Center pod 100% obciążenia przez 7 dni
 • testy całości infrastruktury Data Center w przeciążeniu 110% lub więcej
 • testy obciążeniowe wybranych elementów takich agregat prądotwórczy, zasilacze UPS, urządzenia STS
 • testy obciążeniowe systemów HVAC (klimatyzacji precyzyjnej) w różnych konfiguracjach na obiekcie
 • testy obciążeniowe eksploatacyjne ciągów bateryjnych UPS - szczegóły ...
 • testy obciążeniowe eksploatacyjne agregatów prądotwórczych - szczegóły ...
 • testy obciążeniowe eksploatacyjne przy rozbudowie przed wyposażeniem w docelowe urządzenia

Podczas testów oferujemy:

 • typowe pomiary elektryczne i weryfikację wykonanych pomiarów
 • testy kamerą termowizyjną instalacji energetycznych - szczegóły...
 • testy baterii urządzeń UPS i telekomunikacyjnych - szczegóły...

Nasze testy i weryfikacja prowadzone są pod nadzorem Stowarzyszenia Polskich Energetyków. Uzyskane sprawozdanie poza wynikami testu zawiera zdjęcia, filmy z badań wraz z dokładnym opisem przeprowadzonych prac i ich wynikami. Do weryfikacji poprawności działania używamy sprawdzone urządzenia pomiarowe z aktualnymi certyfikatami, np.:

 • Trójfazowy analizator jakości energii Fluke 430
 • Kamera termowizyjna Fluke Ti25
 • Wielofunkcyjne testery instalacji Fluke 1653
 • Analizator okablowania DTX-1800

 

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.