Badanie jakości powietrza w obiektach Datacenter , profesjonalne czyszczenie infrastruktury serwerowni

Centrum Przetwarzania Danych to serce firmowej infrastruktury i stanowi dużą inwestycję dla większości firm. Badania przemysłu IT dowiodły, że nawet do 70% awarii związanych z serwerowniami spowodowane jest przez kurz i inne zanieczyszczenia.

Pomieszczenie serwerowni zaprojektowane jest do pracy w środowisku o wysokim poziomie czystości. Unoszące się w powietrzu pyły, gazy i pary powinny być utrzymane w określonych granicach w celu zminimalizowania ich potencjalnego wpływu na pracujące urządzenia. Jako standard dla centrów CPD jakość powietrza powinna być utrzymywana zgodnie z klasą ISO 14644-1 (8) lub wyższej. Wiodący producenci urządzeń i infrastruktury Data Center w kartach gwarancyjnych zawierają minimalną dopuszczalną jakość powietrza jako klasę ISO 8 a w przypadku jej nie dotrzymania ostrzegają przed możliwością utraty gwarancji.

Nasze kompleksowe usługi czyszczenia pomieszczeń Data Center zapewniają optymalne środowisko pracy i maksymalny czas bezawaryjności obiektu, dokonujemy pomiarów czystości powietrza, dokumentujące zgodność z normą ISO 14644-1 klasą 8 lub wyższej.

Wychodząc na przeciw rosnącym wymaganiom naszych Klientów oferujemy nowe rozwiązanie do czyszczenia infrastruktury energetycznej z zastosowaniem suchego lodu. Czyszczenie suchym lodem jest podobne do piaskowania, gdzie czyszczona powierzchnia jest traktowana cząsteczkami przyspieszonymi w strumieniu powietrza pod ciśnieniem. W tym miejscu kończy się podobieństwo. Zamiast używać twardych materiałów ściernych do szlifowania powierzchni używamy nieinwazyjnego suchego lodu przyspieszanego do prędkości naddźwiękowych. Suchy lód ma temperaturę -109 ° F (-78,3 ° C). Z powodu różnicy temperatur między cząsteczkami suchego lodu i traktowanej nim powierzchni występuje szok termiczny, który powoduje rozbicie wiązań między dwoma różnymi materiałami uwalniając powierzchnię od zabrudzeń. Ponadto proces oczyszczania suchym lodem urządzeń elektrycznych może być wykonany pod obciążeniem, zmniejszając przestoje i zapewniając, że obiekt pozostanie funkcjonalny i wydajny.