Analizy poprawności wykonania instalacji względem wytycznych i norm Uptime Institute

Uptime Institute Instytut Uptime to bezstronna, niezależna organizacja z sektora badań, edukacji i doradztwa ds. centrów danych, która w swej działalności skupia się na podnoszeniu wydajności i skuteczności ośrodków Data Center. Działania Uptime Institute skierowane są do wszystkich podmiotów powiązanych z rynkiem Data Center, w tym przedsiębiorstw, obsługi, producentów, dostawców i inżynierów. Jako jedyna tego typu jednostka, wydaje certyfikaty zgodności z normami Tier i normami stabilności operacyjnej. Uptime Institute Professional Services obsługuje klientów na całym świecie, oferując usługi z zakresu doradztwa, certyfikacji i akredytacji w ponad 50 krajach.

Klasyfikacja Tier nadawana przez Uptime Institute dla centrum przetwarzania danych wzięła swój początek z publikacji z późnych lat 90 o podziale stopniującym zależność wydajności Data Center w oparciu o zastosowaną infrastrukturę. Na chwilę obecną segmentacja Tierowa definiuje standardy projektowe i inwestycyjne dla centrów danych na całym świecie. Jest to znormalizowana metodologia wykorzystywane do ustalenia dostępności i niezawodności obiektu . Oferuje firmom sposób pomiaru zwrotu z inwestycji (ROI) i wydajności. Istnieją dwie formy Certyfikatów:

  • Certyfikacja Tier Dokumentacji Projektowej
  • Certyfikacja Tier Istniejącego Obiektu

Certyfikacja Tier odnosi się jedynie do fizycznej topologii infrastruktury w centrach danych, które bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie sali komputerowej .Certyfikaty przyznawane są w czterech poziomach:

Tier IV - składa się z wielu aktywnych instalacji zasilających, posiada komponenty nadmiarowe i jest odporna na uszkodzenia, zapewnia 99,995% dostępności. Żadna awaria nie będzie odczuwalna na odbiorach końcowych.

Tier III - składa się z wielu aktywnych instalacji zasilających, lecz tylko jedna z nich ma elementy zapewniające redundancję oraz jest utrzymywana konkurencyjnie – zapewnia 99,982% dostępności.

Poziom II - składa się z pojedynczej linii dystrybuującej zasilanie z nadmiarowymi komponentami zapewniający dostępność na poziomie 99,741%.

Poziom I - składa się z pojedynczej linii dystrybuującej zasilanie bez nadmiarowych komponentów, zapewniający 99,671% dostępności. Przy dodaniu konserwacji można przyjąć, że system nie będzie działał w ciągu roku przez co najmniej 24 godziny.

Uzupełnieniem klasyfikacji Tier, jest wydana przez Uptime Institute Operational Sustainability, metodologia mająca na celu ocenę długoterminowej niezawodności obiektu z perspektywy istniejącej polityki pracy, zarządzania i używanych procesów uwzględniając również typ budynku i lokalizację. System ten ma pomóc właścicielom i operatorom w optymalnym zarządzaniu ludzkimi i finansowymi zasobami firmy.

Loadbanks.pl na stałe współpracuje z akredytowanym specjalistą Uptime Institute ATS Accredited Tier Specialist . Naszym Klientom oferujemy przygotowanie dokumentacji zawierającej wytyczne jakie powinny być spełniane przez dany obiekt aby uzyskać stosowną certyfikację , weryfikację istniejącej dokumentacji. Gwarantujemy także obecność Specjalisty podczas przeprowadzanych testów oraz opracowanie i przygotowanie stosownej dokumentacji po ich zakończeniu.

Norma ANSI/CSA/EIA/TIA TIA-942 (PN PN-3-0092) dla Data Center

Norma ANSI/CSA/EIA/TIA TIA-942 (PN PN-3-0092) Datacenter Infrastructure Standards jes oficjalną normą opisującą infrastrukturę pomieszczeń Centrum Przetwarzania Danych (Data Center). Dokument zawiera zalecenia dla infrastruktury kablowej, schematu zabudowy serwerowni oraz wymagania dotyczące rozwiązań architektonicznych, instalacji elektroenergetycznej, klimatyzacji oraz systemu bezpieczeństwa fizycznego. Zalecenia podano z podziałem obiektu na poziomy TIER I – IV spójne z podziałem wprowadzonym przez Uptime Institute.

ISO/IEC 27002:2005 Zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji

ISO/IEC 27002:2005 to normy określające wytyczne związane z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Norma charakteryzuje się kompleksowym podejściem do bezpieczeństwa informacji. Dotyczy obszarów bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, teleinformatycznego oraz prawnego. Jednocześnie norma nie określa szczegółowych technicznych wymagań, ale wskazuje na obszary, które należy uregulować. Sposób zabezpieczenia tych obszarów powinien być oparty na przeprowadzonej analizie ryzyka.