Analizy CFD (Computational Fluid Dynamics)

Odpowiedzią na rozwój technologii informatycznych jest zwiększone zapotrzebowanie na coraz większe moce obliczeniowe Data Center przy zachowaniu jak najmniejszych powierzchni użytkowych. Wiąże się to z zastosowaniem serwerów o wysokiej wydajności i gęstości urządzeń komputerowych, które będą miały wpływ na zwiększenie zużycia energii i ciepła. Data Center musi być zaprojektowane i utrzymywane tak aby uniknąć zakłóceń termicznych, których skutkiem może być przegrzanie systemu i w konsekwencji awaryjne wyłączenie spowodowane przez utratę chłodzenia.

Obieg powietrza wewnątrz Data Center ma bezpośredni wpływ na panującą temperaturę i ciśnienie. Wszelkie zmiany w przepływie powietrza mogą spowodować poważne problemy. Przeszkody, takie jak ściany, podłogi, sufity, szafy serwerowe mogą utrudniać przepływ powietrza a co za tym idzie zmniejszają efektywność systemu chłodzenia. Na podstawie raportów CFD można poprawić efektywność klimatyzacji i zmniejszyć koszty eksploatacji całego obiektu. Computational Fluid Dynamics (CFD) jest używany do generowania symulacji przepływu powietrza przy pomocy komputerów obliczeniowych. Jest on powszechnie stosowany w lotnictwie, biomedycynie i zyskuje popularność jako narzędzie pozwalające na prawidłowe zaplanowanie systemów chłodzenia Data Center. Program udostępnia trójwymiarowy model do analizy efektywności chłodzenia w obrębie szaf i korytarzy, pokazuje jak zimne powietrze przemieszcza się przez centrum danych przedstawiając ewentualne miejsca powstawania hot spotów i wydajność chłodzenia jednostek klimatyzacja.

Prawidłowo przeprowadzone pomiary stanowią podstawę przy rozbudowie mocy obliczeniowej przy uwzględnieniu ograniczeń istniejących systemów zasilania i chłodzenia, są też nieodzowne przy projektowaniu nowopowstających centrów przetwarzania danych ponieważ pozwalają na szczegółową kalkulacje wymaganych parametrów jednostek chłodzących oraz pokazują rozmieszczenie urządzeń zapewniające maksymalne wykorzystanie systemu chłodzenia.

Firma loadbanks oferuje przeprowadzenie oceny efektywności działania projektowanej i wykonanej klimatyzacji precyzyjnej bazującej na opracowaniu modelu CFD, wraz z przeprowadzeniem analizy najbardziej oszczędnego rozwiązania związanego z uruchomieniem obiektu i sposobem jego działania. Analiza ta pozwoli na weryfikację ustawień szaf i pozwoli zasymulować stany różnego obciążenia całości obiektu.