DATA CENTER - Termografia infrastruktury centrum przetwarzania danych

Obrazowanie w podczerwieni(czyli inaczej termografia) pozwala nam zobaczyć promieniowanie przedmiotów. Promieniowanie podczerwone nie mieści się w spektrum światła widzialnego i z tego też powodu nie może być dostrzeżone gołym okiem. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet w pozornej ciemności różne obiekty wydzielają promieniowanie. Im dany obiekt jest cieplejszy, tym bardziej promieniuje, pozwalając termografowi na odróżnienie go od innych obiektów i na zlokalizowanie punktów przegrzewania.

Termografia w centrum danych

Rozdzielnica elektryczna, system UPS, przełączniki SZR, serwery i układ chłodzenia powinny być sprawdzane przy pomocy termografii podczerwieni w celu wykrycia usterek niewidocznych gołym okiem. Wczesne dostrzeżenie nieprawidłowości w kluczowej infrastrukturze wspomagającej działanie centrum danych pozwoli na jak najszybsze podjęcie działań naprawczych i uniknięcie kosztownych awarii całego systemu.

Konserwacja zapobiegawcza oznacza wczesne wykrywanie ewentualnych usterek sprzętu i ich usuwanie zanim doprowadzą do przerw w działaniu centrum, które mogłyby mieć zgubny wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Regularne dokonywanie obrazowania termicznego ma wiele zalet, a wśród nich:

  • Pomaga zidentyfikować i naprawić ukryte usterki, zanim doprowadzą do niespodziewanych awarii
  • Zmniejsza ryzyko niewykrycia elementów instalacji uszkodzonych w wyniku przeciążeń obwodów lub poluzowania połączeń
  • Oszczędność kosztów dzięki zapobieganiu awariom sprzętu i przestojom

Regularne dokonywanie termografii podczerwieni pozwala także na stworzenie szczegółowej historii sprzętu i na zapewnienie właściwej odporności kluczowej infrastrukturze kompleksu.

Identyfikacja problemów chłodzenia przy pomocy obrazowania termicznego


Zdjęcia: Szafy z serwerami w centrum danych. Skany w podczerwieni.

• Zdjęcie po lewej pokazuje ponowny obieg gorącego powietrza nad szczytami szaf. Wyraźnie widać, że ich dolne partie, którym bliżej do perforowanych płytek, maja niższą temperaturę.
• Zdjęcie po prawej pokazuje sytuację, w której brak paneli zaślepiających powoduje, że gorące powietrze przesuwa się do przodu szafy

Nasza firma dysponuje profesjonalnymi kamerami termowizyjnymi oraz wiedzą praktyczną związaną z identyfikacją problemów oraz sposobami ich rozwiązania.