Testy

Testy pod obciążeniem to jedne z ważniejszych testów dla obiektów, gdzie zasilanie jest niezbędne do prawidłowego działania. Firmy decydujące się na takie testy są w pełni świadome jak poprawna jakość zasilania decyduje o poprawnym działaniu. Łatwo można przeliczyć ryzyko straty produkcji, względem braku poprawnego zasilania.

worker-loadbanks

Wykonując pomiary elektryczne uzyskujemy informacje o stanie technicznym poszczególnie badanych urządzeń. Dobry stan techniczny eksploatowanych urządzeń, czy też dopiero zmontowanych i przekazywanych do eksploatacji, jest gwarancją bezpiecznej pracy. Niestety pomiary nie potwierdzają poprawności działania całości instalacji. Nie wiemy czy całość instalacji wytrzyma zakładane przez nas obciążenie, czy przełączenia i sterowania będą działać poprawnie, czy w przypadku pełnego obciążenia dobrano poprawne elementy, czy nie ma w układzie luźnych połączeń grożących zbyt nadmiernym nagrzewaniem się i ewentualnym pożarem. Taką pewność dają nam testy pod obciążeniem.

Nasza filozofia testów i konserwacji polega na wczesnym wykrywaniu i naprawie ewentualnych usterek, zanim staną się one poważnymi problemami i doprowadzą do awarii systemu lub straty zasilania w całym lub części obiektu. Nasza firma rozumie doskonale kluczowe znaczenie tych systemów niezbędnych do zapewnienia skutecznego i wydajnego działania.

Podstawą są testy przeprowadzane przy pomocy stacji obciążeń (obciążnic). Stanowią podstawę dobrych praktyk w dziedzinie poprawnego uruchamiania systemów, jak i późniejszych konserwacji. Wykonywanie testów pod obciążeniem pozwala na weryfikację poprawności wykonania instalacji i zapewnienie jej niezawodnego działania w razie awarii głównych źródeł zasilania.

Podczas testów weryfikowana jest:

 • poprawność zaprojektowania i wybudowania infrastruktury zasilającej zgodnie z wymaganiami użytkowymi
 • poprawność wykonania i działania poszczególnych elementów systemu
 • selektywność wyłączenia poszczególnych systemów (nastaw wyłączników)
 • poprawność współdziałania systemów przy pełnym obciążeniu i przy przekroczeniu nominalnej mocy

Misją firmy Loadbanks jest zminimalizowanie nieplanowanych wizyt w przypadku awarii urządzenia oraz maksymalizacja bezawaryjności całej infrastruktury.

Ponieważ jesteśmy także projektantami i wykonawcami systemów energetycznych rozumiemy bezpośrednie problemy każdego z elementów całej infrastruktury, co w odpowiedzi daje naszemu klientowi wysoka jakość i wysoki poziom naszych usług.

Kolejne kroki postępowania, pozwalają na przeprowadzenie testów, które dają możliwość sprawdzenia wszelkich elementów systemów energetycznych tak, by testy zostały przeprowadzone na najwyższym poziomie a weryfikacja instalacji była trafna i prawidłowa..

Proponujemy następujące testy:

 • testy baterii urządzeń UPS i telekomunikacyjnych - szczegóły...
 • testy generatorów prądotwórczych pod obciążeniem - szczegóły...
 • testy urządzeń zasilania awaryjnego UPS pod obciążeniem - szczegóły...
 • testy kamerą termowizyjną instalacji energetycznych - szczegóły...
 • testy jakości energii w tym przełączania obciążeń względem czasu - szczegóły...
 • testy całości infrastruktury Data Center pod 100% obciążenia- szczegóły...


Nasze testy i weryfikacja prowadzone są pod nadzorem Stowarzyszenia Polskich Energetyków. Uzyskane sprawozdanie oprócz wyników testu zawiera zdjęcia i filmy z badań wraz z dokładnym opisem przeprowadzonych prac. Do weryfikacji poprawności działania używamy sprawdzone urządzenia pomiarowe z aktualnymi certyfikatami takie jak:

 • Kamera termowizyjna Fluke Ti25
 • Wielofunkcyjne testery instalacji Fluke 1653
 • Trójfazowy analizator jakości energii Fluke 430