Audyt data center w odniesieniu do standardów Uptime Institute i ANSI / TIA 942

ASHRAE (amerykańskie stowarzyszenie inżynierów chłodzenia i klimatyzacji) twierdzi, że głównym celem audytu jest "sprawdzenie i udokumentowanie, że obiekt i wszystkie jego systemy i zespoły zostały zaprojektowane, zainstalowane, przetestowane, obsługiwane i utrzymywane, zgodnie z potrzebami właściciela". Jednakże w świecie centrum danych (data center), wielu właścicieli nie ma jasnego obrazu potrzeb zastosowania i wartości tego ważnego programu zapewnienia jakości.

Prawidłowo przeprowadzony audyt daje pełen zakres informacji, wniosków i oceny ryzyka wraz z rekomendacjami jak utrzymać ciągłość procesu przetwarzania informacji w obiekcie. Wnioski oparte są na podstawie serii testów w celu sprawdzenia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury technicznej zgodnie z powszechnie uznanymi standardami Uti (Uptime Institute) i ANSI / TIA 942 (Telecommunications Industry Association).

Usługa audytu jest głównie przeprowadzana na istniejących obiektach w celu identyfikacji błędów operacyjnych i braków w infrastrukturze. Audyty są zwykle wykonywane gdy budynek ma być kupiony, wynajęty lub poddany poważnej modernizacji. Zakres audytu jest uzależniony od ogólnego stanu budynku i jego systemów jednak standardowy raport zawiera analizę budynku, systemów HVAC (wentylacji, chłodzenia i klimatyzacji), zasilania, okablowania, telekomunikacji, ochrony przeciwpożarowej, hydrauliki, i efektywności infrastruktury centrum przetwarzania danych (data center).

Zasilanie i zużycie energii jest kluczowym zagadnieniem dla centrów przetwarzania danych, audyt zasilania koncentruje się na pomiarach podstawowych składników zużycia energii w CPD: systemów UPS, systemów IT, systemów HVAC i strat w transformatorach i zasilaczach UPS. Wyniki pomiarów pozwalają na określenie efektywności zużycia energii wyrażonej współczynnikiem (PUE) lub efektywności infrastruktury centrum danych (DCIE), który jest odwrotnością PUE i jest wyrażony w procentach.

W celu zapewnienia maksymalnej dostępności CPD, wszystkie krytyczne systemy - zasilanie, chłodzenie i infrastruktura IT - muszą działać razem, jako w pełni zintegrowany system. Wcześniejsze podejścia do testowania i uruchamiania weryfikowały jedynie, czy każdy elementy systemu funkcjonuje niezależnie. Dziś wprowadzamy bardziej zaawansowane procesy i badania w celu zapewnienia, że składniki współpracują ze sobą w ramach jednego zintegrowanego systemu.

Poprawnie przeprowadzony audyt dostarcza wszystkich informacji i rekomendacji w celu poprawy wydajności systemów w całym centrum przetwarzania danych. Lepsza wydajność systemu nie tylko optymalizuje wydajność całego CPD, lecz również obniża koszty eksploatacji i konserwacji zmniejszając zużycie energii.

Podczas przeprowadzania audytów i konsultacji wykorzystujemy wytyczne określone przez:

  • Uptime Institute
  • TIA-942 Datacenter Infrastructure Standards
  • ASHRAE
  • Standaryzację w zakresie efektywności energetycznej The Green Grid
  • Wytyczne ANSI/BICSI 0002-20101Data Center Design and Implementation Best Practices

Uptime Institute to bezstronna, niezależna organizacja z sektora badań, edukacji i doradztwa ds. centrów danych, która w swej działalności skupia się na podnoszeniu wydajności i skuteczności ośrodków Data Center. Działania Uptime Institute skierowane są do wszystkich podmiotów powiązanych z rynkiem Data Center, w tym przedsiębiorstw, obsługi, producentów, dostawców i inżynierów. Jako jedyna tego typu jednostka, wydaje certyfikaty zgodności z normami Tier i normami stabilności operacyjnej. Uptime Institute Professional Services obsługuje klientów na całym świecie, oferując usługi z zakresu doradztwa, certyfikacji i akredytacji w ponad 50 krajach.

Klasyfikacja Tier nadawana przez Uptime Institute dla centrum przetwarzania danych wzięła swój początek z publikacji z późnych lat 90 o podziale stopniującym zależność wydajności Data Center w oparciu o zastosowaną infrastrukturę. Na chwilę obecną segmentacja Tierowa definiuje standardy projektowe i inwestycyjne dla centrów danych na całym świecie. Jest to znormalizowana metodologia wykorzystywane do ustalenia dostępności i niezawodności obiektu . Oferuje firmom sposób pomiaru zwrotu z inwestycji (ROI) i wydajności. Istnieją dwie formy Certyfikatów:

  • Certyfikacja Tier Dokumentacji Projektowej
  • Certyfikacja Tier Istniejącego Obiektu

Uzupełnieniem klasyfikacji Tier, jest wydana przez Uptime Institute Operational Sustainability - metodologia mająca na celu ocenę długoterminowej niezawodności obiektu z perspektywy istniejącej polityki pracy, zarządzania i używanych procesów uwzględniając również typ budynku i lokalizację. System ten ma pomóc właścicielom i operatorom w optymalnym zarządzaniu ludzkimi i finansowymi zasobami firmy.

Loadbanks na stałe współpracuje z akredytowanym specjalistą Uptime Institute ATS Accredited Tier Specialist . Naszym Klientom oferujemy przygotowanie dokumentacji zawierającej wytyczne jakie powinny być spełniane przez dany obiekt aby uzyskać stosowną certyfikację , weryfikację istniejącej dokumentacji. Gwarantujemy także obecność Specjalisty podczas przeprowadzanych testów oraz opracowanie i przygotowanie stosownej dokumentacji po ich zakończeniu.

Nasza Firma współpracuje także z firmą EPI.
Wśród usług oferowanych wspólnie z EPI są konsultacje, ocena i walidacja projektu danego centrum danych, badania, audyt centrum danych oraz jego certyfikacja. Wszystkie nasze usługi są bazowane na takich standardach jak SS507, ANSI/TIA-942, oraz innych odpowiednich międzynarodowych standardach dla centrów danych.

Norma ANSI/CSA/EIA/TIA TIA-942 (PN PN-3-0092) Datacenter Infrastructure Standards jes oficjalną normą opisującą infrastrukturę pomieszczeń Centrum Przetwarzania Danych (Data Center). Dokument zawiera zalecenia dla infrastruktury kablowej, schematu zabudowy serwerowni oraz wymagania dotyczące rozwiązań architektonicznych, instalacji elektroenergetycznej, klimatyzacji oraz systemu bezpieczeństwa fizycznego.

Analiza porównawcza oraz certyfikacja na bazie tego standardu zawiera dużo oczywistych korzyści.

  • ANSI/TIA-942 to standard otwarty - specyfikacje oraz wymogi standardu są ogólnodostępne. Jest to bardzo ważną zaletą, ponieważ zapewnia, że po otrzymaniu certyfikacji, będą mogli Państwo w pełni rozumieć, jakie wymogi spełniliście.
  • Jednocześnie ANSI/TIA-942 to najbardziej popularny standard dla centrów danych. Ostatnie badania wykazały, że w 78% projektanci wybraliby standard ANSI/TIA-942 jako podstawę dla swego projektu centrum danych Standard ANSI/TIA-942 dotyczy nie tylko mocy oraz chłodzenia, ale wszystkich możliwych aspektów takich jak lokalizacji, architektury centrów danych, bezpieczeństwa, ochrony, sprzętu przeciwpożarowego, mocy, chłodzenia oraz telekomunikacji.
  • ANSI/TIA-942 to najbardziej oszczędny certyfikat zgodności

W codziennej pracy zespół Loadbanks.pl wykonuje testy, audyty, konsultacje dla małych i dużych firm, bez względu na stopień rozbudowy infrastruktury Data Center. Wieloletnie doświadczenie oraz wiedza pozyskana przy realizacji licznych projektów w Polsce jak i za granicą pozwalają nam na pełne i profesjonalne wsparcie naszych Klientów przy wyborze rodzaju i zakresu audytu.

Ideą naszych działań jest zaoferować naszym Klientom efektywne rozwiązania, które są w stanie zaspokoić, a nawet przewyższyć ich oczekiwania.

Poprzez połączenie standardów oraz najlepszych praktyk branżowych, audyt przeprowadzany przez nasz zespół sprawi, że Twoje centrum danych będzie odpowiadać Twoim potrzebom nie tylko dzisiaj, ale także w przyszłości.