Obrazowanie termiczne: testy kamerą termowizyjną instalacji energetycznych

Obrazowanie termiczne, czyli inaczej termografia podczerwieni, powinno być podstawą regularnej konserwacji głównej infrastruktury wspomagającej w każdym centrum danych i w każdej serwerowni.

Doświadczeni termografowie dokonają analizy kluczowych elementów instalacji elektrycznej w Państwa firmie z uwzględnieniem:

 • Rozdzielnic elektrycznych
 • Systemów awaryjnego zasilania UPS
 • Systemów agregatów pradotwórczych
 • Systemów przełączników STS
 • Tablic rozdzielczych UPS, agegatów prądotwórczych
 • Urządzeń dystrybucji mocy
 • Skanowanie podczerwienią pokazujące poluzowane połączenia elektryczne
 • Automatycznych przełączników źródeł zasilania (SZR)

Powyższe elementy muszą zostać sprawdzone przy pomocy termografii podczerwieni ponieważ w ich przypadku nie ma możliwości wykrycia usterek gołym okiem, a wczesne dostrzeżenie nieprawidłowości w kluczowej infrastrukturze wspomagającej działanie centrum danych pozwoli na jak najszybsze podjęcie działań naprawczych i uniknięcie kosztownych awarii całego systemu.

Zalety termografii podczerwieni:

 • Pomaga zidentyfikować i naprawić ukryte usterki, zanim doprowadzą do niespodziewanych awarii;
 • Zmniejsza ryzyko niewykrycia elementów instalacji uszkodzonych w wyniku przeciążeń obwodów lub poluzowania połączeń;
 • Oszczędność kosztów dzięki zapobieganiu awariom sprzętu i przestojom.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat termografii podczerwieni, zachęcamy do zapoznania się z sekcją DataCenter i zakładką Dlaczego Termografia Infrastruktury Jest Tak Ważna dla Twojego Centrum Danych?

Termografię oferujemy pod postacią samodzielnej usługi, jako część pakietu usług kontroli systemu zasilania i chłodzenia dla centrów danych (data center power & cooling assessment service) lub jako usługę włączoną w program regularnej konserwacji zapobiegawczej(preventive maintenance).

Nasze usługi zawierają:

 • wynajem urządzenia pomiarowego
 • planowanie pomiarów
 • przygotowanie protokołu pomiarowego
 • wspracie z zakresu zarządzania projektem i testami
 • jako opcję proponujemy: wypożyczenie stacji obciążeń dowolnego typu praz usługi naprawcze
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.