Testy urządzeń zasilania awaryjnego UPS pod obciążeniem

Zasilacze awaryjne stanowią alternatywne źródło bezprzerwowego zasilania, projektowane specjalnie dla środowiska komputerowego i oparte na baterii akumulatorów podtrzymujących napięcie dla urządzeń odbiorczych. Dodatkowo zasilacze tego typu pomniejszają lub eliminują skutki różnych ubocznych zjawisk zachodzących w krajowej sieci energetycznej, wpływających na dewiację nominalnych parametrów napięcia zasilającego i obserwowanych jako: chwilowy zanik napięcia, obniżenie jego wartości nominalnej, występowanie przepięć wielokrotnie przewyższających wartość znamionową, wahania częstotliwości napięcia zasilającego oraz wprowadzanie zakłóceń o wysokiej częstotliwości.

Standardowymi testami które wykonuje się przy tych urządzeniach są testy baterii (czytaj więcej). Jest to związane z faktem, że ponad 90% awarii systemów UPS spowodowanych jest awarią akumulatora. Jednak często po zainstalowaniu systemu należy przetestować wszelkie działania wszystkich systemów zainstalowanych w urządzeniu pod obciążeniem 100% lub więcej.

Nasze testy pozwalają na pełną weryfikację urządzeń zasilania awaryjnego i sprawdzenie jego parametrów jak i poprawności działania. Testy urządzeń można podzielić na dwa rodzaje:

 • testy przy pełnym obciążeniu (100%), gdzie weryfikujemy poprawność działania wszystkich elementów systemu, działanie bypass-ów serwisowych, przełączeń wewnętrznych, wyświetlania informacji, wysyłanych informacji do systemów zewnętrznych monitoringu
 • testy przy maksymalnym obciążeniu (110-125%), gdzie weryfikujemy wytrzymałość urządzenia UPS na ewentualne przeciążenia i czasu działania w takich warunkach, test ma na celu zweryfikowanie poprawności działania względem zadeklarowanych przez producenta wartości, które pozwolą na poczucie bezpieczeństwa w przypadkach przypadkowego przeciążenia jednej z faz (w przypadku przeciążenia jednej z faz, przy zaniku prądu standardowym zachowaniem jest przejście urządzenia w stan bypassu serwisowego nie gwarantującego zasilania)

Przeprowadzanie testów przy pomocy stacji obciążeń (obciążnic) pozwala na sprawdzenie ogólnej poprawności działania urządzenia oraz jego możliwości pracy w pełnym zakresie mocy oddawanej, wyrażonej w kilowatach (kW). Zazwyczaj zasilacze awaryjne pracują w zakresie o wiele mniejszym niż ich maksymalne możliwości. Stacja obciążeń pozwala określić czy urządzenie będzie w stanie wytworzyć wymagany zakres mocy w razie konieczności. Przy jej pomocy sprawdza się, jakie maksymalne obciążenie jest w stanie wytrzymać przy jednoczesnym zachowaniu właściwej temperatury w trakcie pracy.

Polecamy przeprowadzenie testów całości infrastruktury pod obciążeniem które poza tesowaniem samych urzadzeń zasilania awaryjnego pozwoli także na testy całości infrastruktury jak okablowanie, dobór zabezpieczeń, poprawności działań elementów rozdzielni. Szczegóły prezentujemy TUTAJ.

Firma LoadBanks.pl udostępnia duży wybór stacji obciążeń do testowania wszelkiego rodzaju urządzeń. Oferujemy:

 • zdalnie sterowane, ręczne panele kontrolne;
 • usługi u klienta obejmujące: dostawę, rozładunek, ustawienie, okablowanie oraz obsługę stacji;
 • personel terenowy, którego członkowie posiadają uprawnienia SEP (karty CSCS dla Wielkiej Brytanii) i są wyposażeni w ochronną odzież roboczą;
 • w ramach dodatkowego wyposażenia: barierki ochronne i osłony na kable.

Nasze usługi zawierają:

 • wynajem wybranego i zaprojektowanie systemu
 • wspracie z zakresu zarządzania projektem i testami
 • koordynację dostaw
 • dostawę i instalację
 • wsparcie operacyjne podczas prowadzenia testów
 • 24 godziny 7 w tygodniu wsparcie techniczne wraz z serwis operatorem
Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Loadbanks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02–495, przy ul. Żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 5223130914, e-mail: office@loadbanks.pl. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.